Meteen naar de inhoud

Wordt handig door training met het dashboard en train de sheets

Je wordt handig door training met het dashboard als je een goed voorbeeld hebt gezien. Ook het weten van hetgene dat je graag wilt weten of kunnen helpt je enorm. De zet in de rug komt door de training, waarin de vragen worden beantwoord, maar ook ideeën ontstaan voor nog meer moois. Train met de sheets en kom tot mooie tools.

Inhoud van de training

De drie iconen hierboven geven al aan waarover de training zal gaan. De documenten in deze omgeving bestaan ten eerste uit docs voor tekstverwerking. Ten tweede behandelen we de sheets voor de spreadsheets om de gegevens netjes bij elkaar te plaatsen. Ten slotte werken we met slides voor de presentaties. 

De eenvoudige menu’s van Google beperken de mogelijkheden en dat is maar goed ook. Het gaat bij teksten, spreadsheets maar om enkele zaken goed uit te kunnen werken, dus zonder veel poespas. Deze applicaties zijn hier erg goed in geslaagd, waardoor het aanleren weinig tijd kost.

Het delen van de documenten levert grote voordelen op in de onderlinge communicatie. We werken in dezelfde documenten en kunnen goed zien wie de rechten heeft en wie niet. Het werken in de cloud is altijd up-to-date door het automatisch opslaan, zonder dat je het merkt of er last van hebt.

De inhoud van de pakketten bestaat uit de combinatie van deze basisapplicaties. De spreadsheets vormen de ideale basis om te starten en tijdens de training leer je hier mee werken.

Voor wie is de training?

Eigenlijk is de training voor een ieder geschikt. De mogelijkheden zijn eindeloos, Google heeft dit goed op orde door slim ontwerp.

OSWF richt zich op veiligheid in de breedste zin van het woord. Training in dit vakgebied richt zich voornamelijk op. Alle medewerkers die de onderwerpen preventie, veiligheid en gezond werken in hun portefeuille hebben. Specifiek de…:

      • Aandachts functionaris preventie
      • Veiligheidsmedewerkers
      • Veiligheidskundigen
      • Arbo-coördinatoren (of arbo-regisseur)
      • HSE-medewerker
      • Medewerker Health, Safety & Executive
      • Safety, Health & Security Officer
      • SHEQ-manager
      • SQHE-manager
      • Safety manager
      • Verzuimmanager
      • KAM-coördinator
      • Afdeling KAM 

De functies hebben alle gemeen, dat aparte registratie specifiek voor veiligheid veel tijd en aandacht vraagt. De kracht van het dashboard is het gebruik van bestaande administratie, zonder dat er iets nieuws moet komen.

De eenvoudige werking van vooral de sheets maakt het mogelijk de variatie van bestanden optimaal in te richten. Voorbeelden van bestanden voor het dashboard zijn er te over:

      • Nood- of calamiteitenplan
      • Evacuatieplan
      • BHV-documentatie
      • Arbo-beleid
      • Werplek-inpsectie
      • Andere protocollen en instructies
      • Directie-beoordeling
      • Gemelde incidenten
      • Risico-analyse
      • RI&E
      • Documenten en sjablonen m.b.t. de interne externe audits
      • Verschillende rapportages,
      • Presentaties (over veilig werken),
      • Gespreks- en inspectieverslagen
      • Verbeteracties
      • Enquêtes (over bijvoorbeeld de ervaren werkdruk en psychosociale belasting)

Samen bouwen we de bestanden naar een geheel waar we vaak op terug kunnen vallen. Je zult zien dat een ieder elkaar aanvult, wanneer je iets aanpast. Fouten kunnen tijdig worden opgemerkt, zodat je vlot in een flow komt het bestand verder aan te passen. Op deze wijze wordt de applicatie echt een middel om het doel te bereiken. 

In de training van een uur kan de eerste impressie de start zijn van veel meer. Na de introductie ben je in staat zelf de mogelijkheden te ontdekken. Hulp van buitenaf bestaat uit handige tips, waarmee de vraag nieuwe inzichten oplevert. Het is de kunst het doel vast te stellen en je hieraan te houden. 

Op dit moment is er geen duidelijk lespakket, alleen een presentatie van de basisapplicaties. Hiermee zijn mogelijkheden naar wens verder te ontwikkelen in het vervolg van de training. Het is interactief, waardoor voor een ieder de meest prangende vragen direct worden opgelost.

Dit betekent dat je pas handig wordt door training met het dashboard als je zaken oppakt welke een goed doel hebben, dus stel jezelf de vraag: wat is mijn grootste frustratie of wens? Train met de sheets om te ontdekken waar mogelijkheden liggen.

OSWF kent 5 niveaus waarop kennis en vaardigheden zijn ingedeeld. 

niveaus en skills van applicaties in het werken met het dashboard

Ten eerste

De start de entree. Hier gaat het om de basis van alles, het sturen van een mail en bestanden opslaan en bewerken in de Drive omgeving. In het lespakket zal dit de toets vormen om te kunnen starten, want deze basis is minimaal om aan de slag te kunnen.

De basis

De omgeving is nu een beetje bekend en uitleg van de basisapplicaties is de volgende stap. De docs, sheets en slides bieden alle mogelijkheden de informatie te maken, te delen en te presenteren. De bestanden uit de pakketten zijn voorbeelden, waarvan de werking geen geheimen kent. Dit maakt de weg vrij zelf te trainen de bestanden. 

Mobiel

Je merkt dat het niet veel begeleiding vraagt, dus op naar de volgende stap: delen van de combinatie van bestanden middels het dashboard. De Drive is ook op telefoon te gebruiken en apps, zo ook de docs, sheets en slides. Het dashboard maakt de toegang helemaal eenvoudig en je snapt meteen hoe dit aangepast kan worden. De benaming is mobiel, vanwege de toegankelijkheid van de bestanden, want dat is namelijk overal. 

Toegepast

Het smaakt altijd naar meer en de mogelijkheden zijn er. Het vraagt wel inzicht en een goed omschreven doel, maar het kan allemaal. Google heeft scripting om eenvoudige handelingen uit te voeren voor bijvoorbeeld automatisch versturen van mails. Dit is vooral gekoppeld aan de sheets, zo ook de formulieren. De formulieren zijn werkelijk geweldig om enquêtes en inspecties te verwerken. Dit niveau heet toegepast want het vraagt maatwerk met toegepaste extra functionaliteit van vooral sheets.

Uitvoerend

Het hoogste niveau overziet de toepassingen en het gebruik van de mogelijkheden door groepen van gebruikers met ieder zijn of haar ding. Het koppelen van functionaliteiten vraagt niet alleen technische kennis, maar ook organisatorisch vermogen. Afspraken en beheersing van het totaalpakket valt hieronder. Het optimaal delen vraagt het vaststellen van beleid en afwegingen. De kalender of agenda is een instrument met veel mogelijkheden om te delen. De soorten agenda kunnen verwarren, waardoor er met de introductie op lagere niveaus voorzichtig wordt omgegaan.