Meteen naar de inhoud

Risico management

de kritische gebeurtenis

Controle en beheersing van risico's

De grip op het bedrijf is vaak een kwestie van gevoel, waarbij de cijfers de bevestiging leveren. De beheersing van procedures en actiepunten moeten op orde zijn. Het hiervoor verkrijgen van de cijfers vraagt de juiste definitie. Omdat kennis van bedrijfsprocessen op hoog niveau staat combineert OSWF data en gevoel in een set van toepassingen. Hieronder zal ik dit nader toelichten.

De taak risico analyse maak je eenmalig en dit wordt minimaal jaarlijks bijgehouden. De inventarisatie bestaat uit het nalopen van alle aandachtspunten, zodat alle risico’s aandacht krijgen.

De actiepunten kunnen van alles zijn en vragen tijd en aandacht. Daarvoor is Os meeting, want dit biedt goede mogelijkheden de vragen in kleinere vragen op te splitsen.

In het dagelijkse leven zijn procedures de bouwstenen.  Voor de procedures is Os internal audit het meest geschikte instrument, want het heeft een logische opbouw met bovendien eenvoudige verwerking. 

Op deze wijze biedt OSWF een viertal applicaties waardoor  totale controle en grip op de bedrijfsvoering mogelijk wordt. Werk met deze toepassingen in een dashboard en zie het resultaat.

Bovendien heeft u bij het toepassen van deze applicaties uw RI&E op orde! Dit voorkomt uitbesteding van een rapport waar niemand iets mee doet. Met andere woorden: u bent compliant zonder extra kosten! U regelt zelf  en bovendien zijn de procedures en actiepunten op orde. En dit alles in eigen beheer.

Jaarlijks alle gevaren beheersen door inventariseren

mate van gevaar

Taak risico analyse

 • Alle gevaren benoemd
 • Beschreven scenario
 • Prioritering
 • Eenvoud ipv misbruik Excel

 

Inventarisatie

 • Borging volledigheid
 • Eenvoudige registratie
 • Inzichtelijke voortgang

 

 

sctiepunten en procedures scheiden
Stroomlijnen van processen levert betere performance op. Handig voor ISO en VCA

OSWF is bedreven in het scheiden van werk, zodat er overzicht is tussen het uitvoeren van procedures en zaken oppakken. Nu is conjtrole te houden met interne audits en de meetings bij te houden.

Dagelijks/wekelijks de procedures en actiepunten op orde

De interne audit bestaat uit een slim bestand waarin de vragen staan voor het management, waarbij de verwerking uiterst eenvoudig is. Voor meerdere datums en opmerkingen is volop ruimte zonder dat het overzicht verdwijnt. 

Risicomanagement komt in de praktijk als actiepunten met regelmaat de juiste aandacht krijgen. Beheers de actiepunten op een natuurlijke manier zonder extra inspanning en voel het gevoel van controle.

Het vergaderen krijgt de vaste volgorde waarin gestart wordt met de huidige situatie en daarna de actiepunten. Vervolgens komen de zaken voor langere termijn aan bod, zodat de prio echt prio krijgt. Het verwerken van nieuwe ontwikkelingen bij de actiepunten is erg eenvoudig, waarbij notulen ten dele zijn voorzien. Zo levert het gevoel van beheersing de stimulans verder te verbeteren.

Os internal audit

 • Risico beheersing
 • Altijd actueel

 

 

Os meeting

 • Actiepunten
 • Altijd actueel
 • Opmerkingen paraat
 • De volgorde van vergaderen
de pdca-cirkel

Voordelen volop! Pas het in een dashboard toe en geniet van rust. Rust, want er is orde.

Wilt u meer informatie over de werking van deze applicaties, neem dan contact op. Daarmee kunt u uw wensen aangeven, zodat u met een klein zetje enorm wordt geholpen.

Echte beheersing: De risico inventarisatie dynamisch in een pakket

De verplichte risico inventarisatie en evaluatie geldt veelal als verplichte extra kosten. Dit terwijl de actuele gevaren toch al bekend zijn in het bedrijf en dit is nu precies waar OSWF handig op  inspeelt. De actiepunten die ooit benoemd zijn krijgen juist de nu regelmatig de aandacht op veiligheidsgebied. Zo voorzien een set aan applicaties, maatregelen en documenten tezamen in het dashboard om te voldoen aan de wet-en regelgeving. Op deze manier verzorg je zelfstandig een registratie van alle gevaren en de hierop genomen maatregelen om de risico’s tot een aanvaardbaar niveau te verkleinen. De vorm waarin dit gebeurt is niet in de wet omschreven, gelukkig niet. 

dynamiek van de applicaties

Dynamische rie voor optimale beheersing

De opsomming van gevaren en het aangeven van de beheersmethoden is veelal vastgelegd in de taak-risico-inventarisatie, de tra. Dit is verplicht voor de VCA, dus alle gelegenheid de hierbij horende actiepunten te bundelen. Met de interne audit erbij beheerst u voor een erg groot deel zelf de werkmethodes en arbeidsmiddelen. Deskundige begeleiding is alleen noodzakelijk om de volledigheid te borgen. Door dit als pakket aanbieden bent u vlot met het toepassen, maar ook het actueel houden van de rie. De werking van de app vraagt weinig voorkennis en het actualiseren met punten uit de arbocatalogus in de tra maakt dat u kunt starten. U bent compliant en de prioriteiten worden met regelmaat herzien. Toetsbaar zijn de frequenties van aanbrengen van wijzigingen en benoemen/afvoeren van actiepunten, zodat sturing van bedrijf of organisatie een stevige basis krijgt.