Meteen naar de inhoud

Veiligheid in de tijd

Na de industriële revolutie is jarenlang hard gewerkt aan de mechanisatie en industrialisatie De kosten van personeel kwam in een ander daglicht te staan door de opkomst van ict. De ponskaarten werden pc’s en heden ten dage vindt nagenoeg alles plaats op het intranet of internet.

Naast de automatisering wordt gelijktijdig de wetgeving op gebied van veiligheid steeds meer toegepast. De rol van de afdeling veiligheid staat nu ter discussie, omdat kennis veel beter is verspreid. Het gevaar van onbewust onbekwaam doemt nu op als grootste gevaar. Voorheen bewust onbekwaam kon leunen op expertise, dit verdwijnt heden ten dage. Hoogste tijd om de organisatie aan te passen met de KAM-monitor

De betrouwbaarheid toetsen

Het toetsen van de barrières biedt inzicht in de beheersing van risico’s. De recent ontwikkelde KAM-monitor geeft ook inzicht in ontwikkelingen en biedt ruimte voor samenhang binnen de organisatie. Het wegnemen van werk bij de KAM-medewerker legt verantwoording neer bij de persoon waar het hoort. Het spaart ook nog geld uit en dat kan behoorlijk oplopen.

Voor de verantwoordelijken in de organisatie is er meer zelfstandigheid zonder extra werk te krijgen. Het vereenvoudigen levert juist tijd op. De rust in het hoofd omdat risico’s bekend zijn is goed om ziekteverzuim doeltreffend te bestrijden (PSA).

PSA in de risico inventarisatie en Evaluatie

PSA op het jubileumcongres NVVK ‘Wat bezielt je?’

Veldhoven 9 nov 2022 Julia van den Oever en Britt Smorenburg

De perfecte RI&E hoort PSA daar in, soms of altijd? Dit is het thema.

De feiten:

 • €13 Miljard wat ziekteverzuim jaarlijks kost in Nederland.
 • 46% Hiervan is werk-gerelateerd en daarvan is 63% te wijten aan PSA.
 • Dit betekent dat €3,8 miljard jaarlijks de kosten zijn van ziekteverzuim. Dit verzuim moet opgevuld worden en zal wellicht meer kosten, dus kosten kunnen nog hoger zijn.
 • Agressie en pesten zijn de belangrijkste factoren van ziekteverzuim, gekeken naar PSA. PSA heeft meerdere factoren zoals ook thuissituatie, maar de werkgever betaalt, dus wordt dit meegenomen in de calculatie. Het is immers de werkgever die er wat aan zou kunnen doen. Discriminatie kent wel 12 vormen, te denken aan geloofsovertuiging, sekse en etnische achtergrond.

 

PSA is het belangrijkste aandachtspunt van de arbeidsinspectie en heeft aandacht voor de check en act uit de PDCA-cirkel. Dus niet alleen maatregelen bedenken en nemen, maar ook terugkijken op het bereiken van de doelen.

Arboplaats stelt dat bedrijven met meer dan 25personeelsleden een PSA-RIE verplicht is, waarbij minimaal 50% respons moet zijn. Het is niet duidelijk waar deze regel vandaan komt, niet in de Arbowet in ieder geval. Op de site van Arboplaats staat dit herhaald.

burn-out
Burn-out komt veel voor en heeft meerdere oorzaken

Het belang van personeel aan het werk te houden en binnen de poort te houden kan ook uitgedrukt worden in personeel = kapitaal. De kennis en vaardigheden van personeel groeit, dus ook de waarde van het bedrijf. Binden van personeel betekent dus ook groei.

Het JDR-model wordt ook door arbeidsinspectie gehanteerd. Het model geeft inzicht in stressoren en zaken waar je energie van krijgt. Dit is niet verder uitgewerkt, alleen benoemd.

Na het beoordelen van een casus blijkt de variëteit in het begrijpen van een stuk tekst. De verschillende groepen hebben de 3 vragen op geheel verschillende wijze beantwoord. Duidelijk blijkt dat PSA onderzoeken als extern bedrijf een intensief traject is, waarbij medewerkers-tevredenheid-onderzoek MTO veelal de eerste stap is. Dit betekent dan dat er een 2e ronde zal volgen met interviews. Wanneer de interviews met minimaal de helft van betrokken personeel moet worden gehouden wordt het best uitgebreid.

De zwaarte van de gevaren aan PSA kunnen eigenlijk niet in B*E*W uitgedrukt worden. Er zijn mensen die dit wel zo benaderen. Naar mijn mening en die van anderen (vooral vrouwen) komt de ernst en prioriteit terug in de beheersmaatregelen en deadline in het plan van aanpak.

Al met al: leerzaam en verfrissend.

Daisy in Guangzhou, 2014

Welcome back Daisy

It has been a long time ago, in 2014 I visited China and met Daisy. This Chinese young lady impressed me by the way she recovered from being surprised by me. We met at the travel congress in Guangzhou. After the journey we kept some contact but lost in the February 2021.

Funny, I hardly know her 7-8 years later, but still you imagine how she is doing over there. The goals in life in China appear quiet similar to our way of living, but the environment is rather different and this does have my interest.

We know partly things about China and sometimes it appears I am the one who has been there and might explain things. This means a lack of possibilities to discuss topics involving China.

No more worries, because losing contact means al some negative thoughts about the person.

Welcome back Daisy.

Werken zonder bijzonderheden

De eerste keer rijden in een auto met navigatie blijft toch spannend, want hoe begrijp je precies wat die navigatie bedoelt? Pas na meerdere keren rijden ben ik samen met de navigatie een team en dan is het soms nog opletten.

In het werk gaat dit ongeveer net zo. Je kunt standaard zaken wel dromen, maar nieuwe situaties brengen te soms tot verwarring. Ik val terug op wat ik weet en refereer naar voor mij bekende zaken. Nu is het de kunst de gevaren te herkennen en hierop te anticiperen. Hier ga ik verder mee, zodat het uitvoeren van de opdracht in een nieuwe situatie bijna gelijk is aan een standaard situatie.

inschrijven 40MM

De wereld staat in brand en hulp is op vele plaatsen hard nodig. Stichting 40MM heeft nauwe contacten met hulporganisaties die met vrijwilligers zorgen voor de medemens in nood, op meerdere plaatsen ter wereld. De stichting organiseert jaarlijks de 40MM, een prestatiewandeltocht door West-Friesland, waarmee de wandelaars sponsorgeld afdragen voor de goede doelen. De sponsorwandeltocht vindt plaats op 28 mei en mooi weer is het bijna altijd. De afstand is maximaal 40km en kortere routes zijn mogelijk. Belangeloos staan vrijwilligers bij stempelposten als ook EHBO voor veilige omstandigheden en zorg voor de voeten.

De tijd verandert snel en het systeem van alles op papier en contant geld maakt steeds meer plaats voor moderne middelen, maar de opzet blijft gelijk: samen wandelen voor de medemens.

Wat kan ik daar aan bijdragen? Natuurlijk geld, maar ook bereiken van veel meer mensen om te wandelen en te doneren, daarom dit bericht.

VG-plan

Het VG-plan gaat meer betekenis krijgen, omdat wet- en regelgeving hier meer eisen aan gaan stellen. Het is de oplopende kosten, die er voor zullen zorgen dat meer nadruk komt te liggen op een juiste uitvoering van het VG-plan

Het begeleiden van bedrijven is niet een kunsdtje, maar lijkt meer op samen een reis maken.

De aanvulling om kennis en vooral ervaring te delen geeft de meerwaarde. Uitwisselen van ervaring, onderbouwd door theoretische kennis levrt vertrouwen. 

Dit vertrouwen is de voorwaarde meer regie te krijgen in de werkwijze van de organisatie. 

De eigen ontwikkeling elders biedt nieuwe mogelijkheden meer met elkaar te bereiken.

Nu is regie niet zomaar te nemen, dus is monitoren van de ontwikkelingen een voorwaarde. Daarom zal de start plaats vinden met grafieken op kenmerkende issues.

monitoren

Vragen aan burgervaders

Als veiligheidskundige volg ik hetgeen wat rondom ons speelt.

De recente incidenten leggen veel scheve verhoudingen bloot. Dodelijke afloop in de bouw, zowel een groot bouwproject als een nieuwe school in Antwerpen en bekneld met dodelijke afloop in onze gemeente Drechterland. Tevens een grote brand op de grasdrogerij waar ondergetekende 6 werkte en niet op kantoor.

Het is scheef dat gemeenten vergunningen verlenen, maar niet controleren. Handhaving door Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid richt zich voornamelijk op onderzoek en evaluatie achteraf. In de praktijk is er weinig toezicht en is ISZW een niet graag geziene gast. Risicomanagement over laten aan de bedrijven die vooral reactief opereren vormt een bedreiging voor de veiligheid van werknemers. 

De gevolgen van dergelijke grote incidenten beperkt zich  niet tot een dode die niets meer kan, deze laat veel achter. Nabestaanden, vrienden, collega’s en verwanten lijden ernstig, de samenleving in de kleine kring is ernstig ontwricht. Stille tochten, rouwverwerking in groepen en kinderen die geen vader meer hebben. Dit ontwrichten kost alles en veel komt op de samenleving neer. Dit is nu waar de burgemeester om de hoek komt kijken. 

De wijze van Pieter Omtzigt legt veel bloot dus hier komen de vragen aan de burgemeesters.

 1. Hoeveel bouwvergunningen zijn er op dit moment in uw gemeente actief?
 2. Welke eisen worden opgesteld aan het beoordelen van bouwvergunningen?
 3. Zijn de medewerkers competent genoeg dit juist te beoordelen?
 4. Op welke wijze wordt er gerapporteerd over de verleende bouwvergunningen?
 5. Hoeveel VG-plannen zijn inhoudelijk akkoord gevonden?
 6. Staat in het VG-plan op welke wijze de steiger is ontworpen?
 7. Staat in het VG-plan aan welke eisen de steigerbouwer moet voldoen?
 8. Staat in het VG-plan op welke manier periodieke keuringen van steigers plaats vinden?
 9. Staat in het VG-plan wie bevoegd is periodieke keuringen van steigers uit te voeren?
 10. Staat in het VG-plan omschreven op welke wijze met de steigerkaart om wordt gegaan?
 11. Staat in het VG-plan omschreven wie op de bouwplaats aanwezig mogen zijn?
 12. Staat in het VG-plan op welke manier registratie plaatsvindt van personen op de bouwplaats?
 13. Staat in het VG-plan omschreven op welke manier de bouwplaats is afgeschermd?
 14. Staat in het VG-plan omschreven op welke manier de organisatie is voorbereid op een noodsituatie?
 15. Staat in het VG-plan op welke manier instructie op de bouwplaats plaats vindt?
 16. Is er registratie van de instructie van de personen op de bouwplaats?
 17. Op welke manier controleert de gemeente de uitvoering van bouwvergunningen?
 18. Op welke manier borgt de gemeente dat veiligheid van haar inwonenden niet in gevaar komt?
 19. Op welke manier vindt controle op de veiligheid van omwonenden plaats?
 20. Op welke manier kijkt de gemeente naar andere bouwvergunningen in haar gemeente? 
 21. In hoeverre is de gemeente klaar voor de Wet Kwaliteitsborging voor de bouw?
 22. Hoeveel proefprojecten draaien in uw gemeente?
 23. Welke proefprojecten komen binnenkort in werking?
 24. Welke ervaringen uit proefprojecten worden ingezet in andere proefprojecten?

 

Het dodelijke incident in Hoogkarspel

 1. Wat zijn de acties welke voortkomen uit het dodelijke ongeluk in Hoogkarspel?
 2. Is er gebruik gemaakt van de toegestuurde documenten om de wet te implementeren?

 

De brand bij de grasdrogerij

 1. Is er gewerkt volgens het bedrijfsnoodplan?
 2. Aan welke competenties moeten de operators voldoen?
 3. Heeft u een overzicht van de competenties van de operators van de drogerij?
 4. Heeft de brand tot milieuschade geleid?
 5. Op welke manier verliep de aansturing van brandweer?
 6. Hoe was de aansturing van de inzet van meerdere brandweerkorpsen geregeld?
 7. Heeft de brand tot gevaar voor de brandweermensen geleid?
 8. Op welke wijze kunnen andere drogerijen leren van deze brand?
 9. Op welke wijze kunnen andere brandweerkorpsen leren van deze brand?

BRZO, besluit risico zware ongevallen

Het concentreren van chemische stoffen en de schaalvergroting van ongeveer alles vergroot ook risico’s op grote ongevallen. Niet meer een brandje blussen, maar serieus ontploffen of het milieu verontreinigen zijn actuele gevaren.

In Nederland volgen we de SEVESO- richtlijn om grote ongevallen te voorkomen. SEVESO was een mooi rustig dorpje, dat slachtoffer was van een enorme gifwolk. Dat nooit weer!

Het mooie van BRZO is het totale plaatje dat moet kloppen. Niet alleen technische voorzieningen, maar een geheel aan set maatregelen waar ook afstemming en overleg is.

Niet sexy, maar wel van grote toegevoegde waarde!

Programmeertalen: Python

Het programmeren met Python biedt mogelijkheden te visualiseren. 
Dataverwerking is ook een veelgebruikte toepassing, dit wordt vervolgd.

eerste spel gemaakt
Vroeger waren dit de eerste spellen

De Dynamiek in het VG-plan

proces tra in VG-plan

De werkzame tijd bij Scholtens was leerzaam en biedt ook inspiratie omactuele of komende gevaren te benoemen en maatregelen te beschrijven. 

Het uitdenken van een werkbare wijze vroeg veel tijd en leverde behoorlijke frustratie op. 

De verschillende mogelijkheden komen allemaal terug in een eenvoudig model waar een ieder mee kan werken. De eenvoud was belangrijkste randvoorwaarde en dit is gelukt.

Hoe werkt het? Tijdens het aanpassen van het VG-plan of Project Veiligheids- en KwaliteitsPlan (pvkp) kunnen actuel of komende gevaren met maatregelen worden toegevoegd door het benaderen van de tabel met 1 klik in het Word-document. Maak de selectie en kopiëren en plakken. Deze eenvoud slaat het raadplegen van de TRA over, als ook de instellingen van welke gevaren bij welke werkzaamheden horen. 

Bij aanpassing van de TRA en daarbij horende tabel levert meteen een aanpassing op de website. Veel werk is uit handen genomen.

Het kostte veel tijd, dat geef ik toe, maar het uitdokteren leert mij veel, erg veel!

Beter gedrag met minder kosten

Het verbeteren van gedrag, dat is wat we willen. Dit is mijn ervaring de laatste 2 weken wanneer een interim opdracht klaar staat. De opdracht staat klaar, de invulling is voorbereid, ik hoef het alleen nog maar te doen. Veel op de werkvloer aanwezig zijn en mensen meenemen in veilig werken. Het klinkt zo mooi en was alles maar zo maakbaar.

Ja het is maakbaar, maar niet door 1 persoon. Ook Johan Cruijff redde het niet in zijn eentje, het moet samen gebeuren. Natuurlijk mag sterke leiding niet ontbreken en moet ruim aan verschillende voorwaarden voldaan worden.

Voor gedragsverandering zie ik steeds meer potentie voor het doorlichten. Vastleggen van procedures sneeuwt onder inde waan van de dag. Natuurlijk: het levert niet direct geld op, maar het voorkomt wel veel discussie en ad-hoc maatregelen. Herhaling van die ad-hoc maatregelen wordt de nieuwe norm, want de vorige keer werd het ook zo opgelost.

Met een set afspraken, die niet nieuw zijn, maar je moet het ergens hebben staan, klaart veel op. Knelpunten krijgen de aandacht en elkaar houden aan afspraken geeft rust in de organisatie. Ik vind ad-hoc wel leuk, maar ben van nature lui. Door de goede basis is ad-hoc reageren eenvoudiger en doeltreffender, dus investeer in de basis: de organisatie hoe met de techniek omgegaan moet worden.

coaching naar optimum

Met gerichte aandacht op de organisatie kan gedragsverbetering zonder veel externe energie plaats vinden. 

Als het bedrijf als lichaam wordt bekeken dan is de techniek het geraamte en vormen afspraken en verantwoordingen de spieren van het bedrijf. 

programma gedragsbewustzijn
In 2 maanden snel resultaat voor de korte en lange termijn
bedreiging cybercrime en persoonlijke gegevens inzichteljik
Het programma levert overzicht in bedreigingen van buitenaf, als ook gevar van ongewenst delen van persoonlijke infomratie (AVG)
kwaliteit slag maken
Door te beschrijven hoe aan de verwachting van de klant wordt voldaan, borg je de kwaliteit

Even terug naar de tijd in de chemie

Tijdens het kennismakingsgesprek kwamen we op de chemische achtergrond voor de job. Het is een tijdje geleden en je denkt alles paraat te hebben, maar dat blijkt niet helemaal zo te zijn.

Gevraagd wordt naar Titaandioxide en onmiddellijk flitst de gele container door mijn hoofd. Na het gesprek laat ik mijn gedachten gaan en kom op Titaanchloride opgelost in xyleen. Met stikstofdruk uit de container persen en goed naspoelen met stikstof voor het verwisselen van de container.

Dezelfde avond onderstaande illustraties gemaakt, want plaatjes zeggen meer dan heel veel tekst. Het zegt niet veel voor een vreemde, zo blijkt het specialisme van die tijd bij Quest.

de Titaancontainer
koeling van de reactieketel met glycol

Bereid voor op de Wet Kwaliteitsborging

VG-plan
Wetgeving is nodig om de risico's te overzien en op waarde te schatten

Per januari 2022 zal de Wet Kwaliteiteitsborging in werking treden. Het is allemaal nog nieuw en onbekend, slechts ten dele is duidelijk hoe dit er uit gaat zien. 

Voornaamste is de wijze van presenteren van hetgeen tot uitvoering zal komen. Leg vast op welke wijze de gevaren op kunnen en treden, waarbij de maatregelen het risico reduceren tot een aanvaardbaar niveau.

 

De gevaren tijdens de bouw, nieuwbouw, variëren afhankelijk van de voortgang. De indeling in STABU-code is een toegankelijke wijze om directe gevaren te benoemen. Dit biedt de leidraad voor de beschrijving van maatregelen. 

Het kostte best moeite, maar voor iedere STABU-code is een illustratie beschikbaar, die bij de gevaren zal verschijnen in het project veiligheids- en kwaliteitsplan PVK-plan. 

De volgende stap is het benoemen van de gevaren per STABU-code, waarvoor bijdrage van de werkvloer onontbeerlijk is.

Start bouw kent specifieke gevaren
Start met sloop en fundering herbergt gevaren en lastige situaties
Ruw de hoogte in
Werken op hoogte is niet alleen de hoogte, maar ook de werkzaamheden die hier horen.

Competenties

competenties OSWF

De competenties beschrijven vaardigheden en speerpunten van personen of organisaties.

In beeld brengen van hetgeen goed gaat en aandachtsgebieden geeft een goede indruk van de ander. 

Voor OSWF geldt daadkracht met de hamer voor industrie en bouw met inzet van alle soorten devices met oog voor toezicht en handhavig.

Wat hier nog niet naar voren komt is de wil te verbeteren en waarde toe te voegen. Misschien past niet alles in 1 illustratie.

Het kenmerk van veiligheidskundige is toch wel het menselijke sociale aspect. In de opleiding zien we grote overeenkomsten in, waarbij toch ook omgeving en ervaring de verschillen maken.

Wanneer je meer en meer op mensen en hun gedrag let, laat dit zich goed combineren met de hobby fotografie. Portretfotografie is een manier om de gedachte van de persoon op mijn eigen wijze vast te leggen.

Vandaag de sprong gewaagd een model te benaderen om te portretteren. Wauw, ik ben benieuwd.

Als de polder er is, vraagt het beheer

Inpolderen levert poldermodel

The poldermodel is the way of comunicating along various organisations like cities, villages, foundations for watermanagement and economic connections.

The increasing of land to expand involves control and regulation of important means to survive living below sealevel. The height of water is important for safety and agriculture and needs adjusting after experiences. The learning to communicate in very many networks is a continious proces and does increase still. The sharing of ideas and wealth is very common to the Dutch people and lasts many years. 

The first steps were making dikes to make bounderies for the sea. Mills are being used to pump the water from the polder to the sea. After completing the land is ready to build houses and farms on the very nutrious ground. Several older polders are ready. The size depends, but many square kilometers are common.

illustratie inpolderne

Taken, actiepunten, nog te doen, todo

Het gecompliceerde werken vraagt veel van ons allen. De dingen die we moeten doen stapelen zich op, we weten altijd wel dingen om nog te doen. Voor het één is meer haast geboden dan het ander. Dit betekent dat we prioriteiten stellen. 

Leuk dat prioriteiten stellen als we stippen op de horizon plaatsen. Natuurlijk, de één is dichterbij dan de ander. 

Graag breng ik mijn stappenplanning onder de aandacht. Zelf ontwikkeld en het zit in nog geen enkele software. Wat doe ik?

Het doel is het onderwerp van het item, dar heb ik er dus veel meer van, meer stippen aan de horizon. Door met werkwoorden de activiteiten te benoemen en daar datum en actiehouder aan te koppelen bouw ik de basis. Dageljiks verzorgt Excel voor de Microsoft en Javascript voor andere bezigheden een overzicht van de te nemen acties. De acties staan chronologisch op rij.

Het lijkt een beetje op het SMART maken van acties, meerdere acties in de juiste volgorde.

SWOT analyse belangrijker dan ooit

Van zelf oplossingen aandragen en verzinnen naar een vlotte overlegcultuur met gedegen afwegingen

Kwaliteitsborging: risico analyse tijdens het bouwproces

Situatie

Het voorzorgsprincipe gaat uit van beschrijving van mogelijkheden dat meerdere scenario’s plaats kunnen vinden, waardoor vele voorzorgsmaatregelen nodig zullen zijn. Dit vraagt veel voorbereidingen hetgeen hieronder nader wordt belicht. De tabel heeft meer een evaluerend karakter. Dit levert een proactieve houding op, welke op deze wijze beter is toegerust op het adequaat reageren op onverwachte situaties.

Verdiepende rie

Methodiek

Om alle risico’s in kaart te brengen is beschrijven van begin tot het eind van belang. In de voorbereiding, uitvoering en afronding, zijn persoonsgebonden, technische en organisatorische factoren van kracht welke gevaren opleveren. Om een zo klein als mogelijk rest risico te bereiken is methodiek uit de incidentanalyse goed inzetbaar. De methodiek uit S137 past goed als we kijken naar de organisatorische, technische en persoonlijke vereisten, in plaats van de factoren.

Risico en VG-plan

Het maatwerk ter plaatse is ten dele voorzien door het VG-plan. Met het ter hand nemen van het schema kan de laatste minuut risico analyse uitgevoerd worden. Dit voorkomt verrassingen tijdens of na uitvoering. Aanbevolen wordt dit schema op te nemen in het VG-plan.

dieper graven in risico's

Wet Kwaliteitsbeheer een oplossing?

BRL 5019

Veiligheid gericht op pbm’s, zonder collectieve voorzieningen te noemen

Hoe omschrijf je vaardigheden verantwoordelijkheden en verwachtingen te managen?

De posities en verantwoordelijkheden veranderen tijdens het bouwproces.

Door het volgen van het webinar van het VNG leer je de zoektocht op welke manier dit in werking zal moeten gaan. Vreemd om te ervaren dat de rol van de gemeente minder in omvang zal worden. Dit zien we niet veel, omdat meerdere taken van de landelijke overheid nu onder verantwoording en uitvoering bij de gemeentes ligt. Dit betekent dat de wijze van vergunningverlening anders zal worden. Eigenlijk lijkt dit op het dualisme waarin duidelijke scheiding tussen de verschillende partijen binnen de gemeentelijke organisaties gangbaar is. De rol van vergunningverlener zal meer coachend zijn, waarbij het stuk expertise niet meer van toepassing is. Het samenvatten van de expertise in de coachende rol is de uitdaging voor de VNG. Deze competenties veranderen, hierin zullen gemeenten instructie en training moeten faciliteren. 

Is de aannemer blij?

Voor de aannemer verandert er veel. Voornaamste vraag zal zijn: bij wie kan ik waarvoor terrecht? Het bedachte stroomschema is een fraaie illustratie, waarin de leidraad naar voren komt. De praktijk zal lastiger zijn. De werkvoorbereider van de aannemer zal innig contact moeten hebben met de kwaliteitsborger met zijn of haar vragen of ideeën. Deze kwaliteitsborger is de gesprekspartner om samen binnen de kaders van de vergunning de bouw goed voor te bereiden.

Deze laatste zin tekent de competentie van de kwaliteitsborger; procesmanager van het bouwproces. Netwerk is essentieel en inzicht in vergunning en techniek om de ideale gesprekspartner te kunnen zijn voor de werkvoorbereider. Na deze voorbereiding zal instructie en training van projectleiders de uitvoering naar het gewenste kwaliteitsniveau brengen. De invloed van de kwaliteitsborger is dus op zowel technisch gebied, maar zeker op sociaal gebied. In de BRL kom ik dit niet prominent tegen. Sterker nog: De kennis en ervaring in de bouw is doorslaggevend. Voor mij de vraag of dit wel een verbetering op zal leveren.   

Pesten moet stoppen!

De week tegen pestenvalt tegelijk met de week van de risico inventarisatie en evaluatie. Deze hebben heel erg veel met elkaar te maken en ik zal uitleggen wat.

Het plezier van werken in een bedrijf of in een instelling valt of staat met de collega’s of anderen met frequent contact. De relatie is meer of minder intens, maar erg belangrijk voor het functioneren. Het samenwerken is toenemend van belang voor de gezamenlijke prestatie. De onderlinge verstandhouding is menigmaal verstoord. Exacte cijfers zijn er niet, want pestgedrag is eigenlijk niet meetbaar. Het heeft wel grote gevolgen, maar dn is het al te laat. Dan is er veel leed geleden en aan correctie achteraf heeft bijna niemand wat. 

Aandacht op scholen

Dat het op scholen veel aandacht krijgt is logisch, ook kinderen maken zich schuldig. Was het vroeger alleen fysiek of verbaal, nu kan dit ook digitaal. Geen wonder dat kinderen met hun hoofd bij zoveel afwegingen hebben. Zeker wanneer spanningen door pestgedrag toenemen zullen leerprestaties mogelijk achterblijven. 

ik moet hand in eigen boezem steken: bij reünie van de zesde klas bleek één meisje te zijn gepest. Daar schrik ik dan van, ook in mijn klas dus. Meisje was altijd teruggetrokken en je kon er weinig mee. Zelf al druk genoeg de eigen plek in de klas te houden. Daarmee heb ook ik blijkbaar meegedaan. 

Wat kunnen wij concreet doen?

Wij moeten normaal met elkaar omgaan. Dat lijkt logisch, maar als frustraties of onhandig gedrag de aandacht erg afleidt zijn wij gauw geneigd onze houding daar aan aan te passen. Meer geduld dus. Maar ook: corrigeer elkaar vroegtijdig op een normale manier.

pestgedrag is gewoon slecht
Laat de ander zichzelf zijn, dat wil je zelf ook

Week van de risico inventarisatie en evaluatie

Ieder bedrijf moet over een actuele risico inventarisatie beschikken. Dit levert inzicht in risico’s voor bedrijf en werknemer. Het stellen van prioriteiten om risico’s te reduceren levert een plan van aanpak op, waarin de actiepunten staan. Er zijn 2 redenen waarom dit belangrijk is:

 1. Bij audits of een bezoek van de inspectie sociale zaken en werkgelegenheid is het overleggen van een actuele ri&e een vast item, de ri&e is immers wettelijk verplicht.
 2. Het kritisch kijken en opnieuw prioriteren van actiepunten levert groter inzicht in het eigen bedrijf op. Meer inzicht betekent vroeg of laat betere performance.

 

weekvanderie
De week van de ri&e besteedt extra aandacht aan de wettelijke verplichting

De aanbieding van OSWF om de ri&e te updaten is het volgende:

¨ Het bijwerken van het document naar de actualiteit, dus doorlezen en aanpassen waar nodig

¨ Bijwerken van het plan van aanpak

¨ De datum van bijwerken komt in het document

¨ Presenteren bij oplevering

¨ Ondersteuning bij het aanpakken van de actiepunten

De aanpak van de actiepunten is aan jullie zelf. Voor verder advies en ook begeleiding ben is OSWF uiteraard beschikbaar.

OSWF levert diensten zoveel als mogelijk met vooraf afgesproken prijzen, zo ook hier. 
Vraag, bel of mail gerust.

 

De hoogwerker bij brand

De inzet van de hoogwerker moet minder. Per 1 juli is de wet in werking waarin staat dat een werkplan beschrijft op welke manier men met de hoogwerker mag werken. Het beschrijven moet door een gecertificeerde hoger veiligheidskundige en daar loop ik hard tegen aan. De inzet gebeurt veel vaker en toezicht lijkt te ontbreken. Vraag aan de inspectie van ISZW levert geen antwoord op, want dat komt niet.
Nu er brand is, blijkt de machinist van de hoogwerker in Enkhuizen ziek thuis te liggen. Plan B is hoogwerkers van elders te halen. Goed idee, maar ook dit vraagt voorbereiding. Het terugdringen van de inzet van de hoogwerker is juist voorkomen van ongevallen. Juist in onverwachte situaties is het opvolgen van zaken die niet gangbaar zijn aan de hand. Escalatie van fout op fout leidt tot nog meer gevolgen van het oorspronkelijke incident. Gelukkig is deze inzet met goed resultaat, maar we kunnen wel leren van eerdere incidenten. Graag hoor ik of lees ik hoe de veiligheidsregio Noord-Holland Noord hiervan leert.

krantenartikel nav brand in Enkhuizen
kantartikel naar aanleiding van brand

Triage

triage bij binnekomst

De testen rijzen de pan uit en GGD’s zijn er maar druk mee. Volop ophef over de aantallen testen en wie voorrang heeft. Het start allemaal met het houden van afstand en het voorkomen van besmetting. We zien steeds meer dat grote groepen toch makkelijker in de omgang zijn dan we zouden willen.  Als je dit gaat observeren en de feiten naast elkaar legt zie je dat er grote verschillen zijn en ook al zijn ook al zijn er kleine afwijkingen Uiteindelijk zijn de verschillen best groot en groeit de lijst met afwijkingen. De hang naar het ‘gewone’ is een emotioneel proces bij de mens het gevoel van veiligheid is ook een emotioneel proces in het hoofd van de persoon. Juist hier zijn de richtlijnen duidelijk in, het is toetsbaar. 

Het registreren bij binnenkomst wordt wel gedaan maar dit vraagt ook beheer van de administratie, dus ook het tijdig verwijderen van de informatie. Het aansturen vanuit de GGD is onduidelijk, want in hoeverre is dit nodig voor contactonderzoek? Organisaties en scholen moeten zelf de termijn vaststellen voor hoelang ze de gegevens willen bewaren en waar. Handhaving van gewenst gedrag vraagt goede afstemming. Looplijnen, zitplaatsen en de bewegwijzering, dus de hardware, maar ook de afstemming met afspraken die ergens staan zijn belangrijk. Het wordt medegedeeld of worden herhaald en pas als dat voor mekaar is kunnen mensen op hun gedrag worden aangesproken. Het verwijzen kan dan naar de protocollen en voorschriften die ter plaatse gelden. Op dit moment zien wij veel verschillende vormen van looplijnen, plaatsen van toegang en lokale afspraken. Dit maakt het allemaal niet makkelijker. Voor mij staat bovenaan de eigen verantwoording voor de eigen gezondheid. Zo hou ik dezelfde afstand met een ander en blijf veelal buiten.
De afbeelding toont registratie met de telefoon, dit lijkt werkelijk nog ver weg.

Stroomuitval

Vanmorgen start ik met het lezen van mail en agenda. De tweets neem ik vlot door, ik pak het spreadsheet op.

Vandaag gaat er iets niet goed. Het beeld begint te flikkeren en binnen een minuut is alle stroom weg. Even later check ik het met buurman, ja ook bij hem is stroom weg.
Met de laptop kan ik verder met het spreadsheet en gebruik de hotspot van de telefoon. Na 3 uur komt het einde van de accu in beeld en ik stop er mee. Na de lunch is het nog niet opgelost en ik ga op padn naar mijn klant. Bij terugkomst is het nog niet voor elkaar. Dit betekent uitgewerkt, dus Tour de France kijken bij mijn schoonouders.

Nu mijn punt:

Als ik ga kijken na lunchtijd zie en hoor ik enkele zaken welke ik niet verwacht.

 1. Bij graafwerkzaamheden is het toch zeer gewoon een helm te dragen, zeker als de man in het gat staat terwijl de graafmachine werkt.
 2. Later gaat ook de tweede man zonder helm het gat in.
 3. De weg is afgezet met pilonnen, waarbij ik mij afvraag wanneer nieuwe stickers worden aangebracht.
 4. De mof is gevonden en een snijmachine wordt ingezet, maar ook een recriprokezaag. Opvallend is, dat dit een plan B is, maar de accu is bijna leeg, dus vaker wordt dit ingezet, wat niet de voorkeur heeft.
 5. Later in de middag staat een kind in het gat, dit kan helemaal niet de bedoeling zijn.

Fijn om te horen dat de check op het juist aarden wel wordt gedaan. 

De vraag;

Moet ik hier wat van zeggen? Lastig te beantwoorden, want ik heb geen enkele bevoegdheid in deze. De observaties geven geen directe aanleiding de werkzaamheden te moeten stoppen vanwege urgent groot gevaar. Zeker bij de graafwerkzaamheden zie ik de bekendheid van het team onderling, de verstoring zal nu eerder negatieve invloed hebben.

Wat toont dit aan?

De energie die energiebedrijven in veiligheid steken is enorm. Het aangaan van de dialoog op de werkplek en zorg voor de basis blijkt achter te blijven. Aanbevolen wordt de teams in het veld te bezoeken en te observeren, maar vooral eerlijk te praten over het werk.

Wat kan beter?

De bewoners van de straat krigen een website waarop meer info staat. Helaas bleek deze info na enkele uren te moeten worden aangepast, want het duurt langer. Wellicht is het een idee een zuil te plaatsen met bijvoorbeeld een stoplicht, diagnose, voorbereiden, oplossen en verwachte tijd van herstel ter plaatse. Geef aan door bijvoorbeeld kleding of helm welke persoon bevraagd kan worden. Ik kan mij voorstellen dat medewerkers aangesproken worden op het werk. Ik denk dat ik bij een goed verhaal thee zou hebben verzorgd voor de mannen. Nu rijd ik voorbij en laat ze voor wat het is.

De struggle van de sportclubs

Sporten in 2020

Het sporten kent veel vrijheid te doen en laten wat je wilt. Contactmomenten met vrienden en bekenden in een ontspannen sfeer, waar mensen vrijwillig hun bijdrage aan leveren.

Die vrijheid is nu ineens heel anders, we hebben een afstand te houden. Het gewone gedrag mag niet meer, er zijn nieuwe regels.De invulling van deze regels is verantwoording van de club, deze bestaat bijna altijd uit vrijwilligers. De achtergrond van deze mensen sluit hier niet altijd goed aan bij het invoeren en handhaven van de regels. 

Wat zie ik gebeuren

De methodiek van werken aan veiligheid kent de grote nadruk op de hardware, de hekken en schermen. Als deze puzzel gemaakt is, komen de looplijnen en aanvoerders krijgen de verantwoording over het gedrag van het team. Je ziet dat in korte tijd zowel de techniek, de organisatie en het gedrag op orde moet komen. 

Hoe kan het beter?

Planmatig te werk gaan leert in een vroeg stadium weloverwogen keuzes te maken. Nadenken over de handhaving leert de juiste keuze te maken voor de fysieke maatregelen. 

Gaan we dit redden?

Het zal op zijn zachtst gezegd heel moeilijk worden, omdat een ieder wel een mening heeft over veiligheid. Introduceren van planmatig werken begint met achterstand om ingesleten denkbeelden te wijzigen.

coaching naar optimum

Hier het verloop van bereiken optimale veiligheid.

 • Techniek komt overeen met de schermen en minder zitgelegenheid
 • De organisatie gaat over de looplijnen en afspraken. 
 • Het gedrag is het aanspreken en handhaven.

Uurtarief omhoog, dat ben ik waard!

In de verschillende gesprekken bij bedrijven blijkt het uurtarief te laag. Afgeronde hvk, met een schat van ervaring bij verschillende bedrijven en als bestuurslid. Chemisch technologische achtergrond en de ambitie de wereld te verbeteren op verschillende manieren rechtvaardigt een hoger uurtarief. Affiniteit met de bouw en infra is zeer trending en dit is een richting waarin ik mij wil verdiepen. 

De ambitie de wereld te verbeteren wil ik waarmaken door zowel te auditen als bedrijven en organisaties te begeleiden op vele gebieden. Aanpak van actiepunten blijft ongrijpbaar terwijl dit verbeterproces zoveel goede invloed op kan leveren. dit wil ik!

De eerste aanzet is het vervangen van de slijpschijf door nieuwe machines, welke veiliger werken. 

Het auditen is reeds een product wat ik lever. Voor de aanpak van de actiepunten lijkt niet veel aandacht, maar het levert grote toegevoegde waarde door de actualiteit en het verbeterproces. 

De training van de noodinstructie kan goed middels een spel meer inzicht leveren. Dit biedt grotere toegevoegde waarde zowel in veiligheid als ook economisch.

Bouw, metaal en infra wil ik benaderen om waardevolle diensten (audit, machines, noodinstructie) aan te bieden.

De kleine ZZP ‘er in de metaal of bouw wil ik begeleiden naar een veiligere manier van werken als voorbeeld naar bedrijven die de boot gaan missen.

Korte tijd fulltime is zeker mogelijk, reisafstanden blijven bespreekbaar. 

Noot: de vereenvoudiging van administratie lift mee in de vooruitgang.

Audit: Het instrument om de belangrijke indicatoren te meten

Handgereedschap toegericht op de job

Noodinstructie verbetert inzicht

Schoonmaken tijdens de pandemie

De scholen zijn in het noorden begonnen en het voetballen neemt de aanloop met oefenwedstrijden. We leren ervan, maar wat opvalt is het traditionele bedenken oplossingen. Hier lopen we toch risico’s.

Dit brengt mij tot de volgende vragen waar wij met ons allen rekening mee moeten houden.

 • Is het in scholen bekend wie welke ruimte schoonmaakt?
 • Worden deze personen met regelmaat getest op corona?
 • Met welke instructie worden de scholen schoongemaakt?
 • Is er controle op de uitvoering van het schoonmaken?
 • Is er aparte registratie in het verbruik van de schoonmaakmaterialen?
 • Is bij GGD bekend wie de corona verantwoordelijke is?
 • Met welke instructie worden de scholen schoongemaakt?
 • Is er voor kantinepersoneel een corovernatwoordelijke beschikbaar?
 • Is er een mogelijkheid tips en trucs makkelijk te delen?
 • Is er een corona protocol met timestamp, dus duidelijk op welk moment deze van toepassing was?
 • Is het corona protocol inzichtelijk voor het schoonmaakpersoneel?
 • Wordt het corona protocol bij wijziging ook gemeld aan schoonmaakbedrijf?

Nu het sporten weer begint, zal er ook meer schoongemaakt worden, door vrijwilligers.

 • Heeft de sportclub inzicht wie welke ruimtes schoonmaakt?
 • Horen de schoonmakers bij kwetsbare groepen?
 • Worden de schoonmakers met regelmaat getest op corona?
 • Hoe vlot na gebruik van kleedkamers wordt er schoongemaakt?
 • Is er bezoekersregistratie van het clubgebouw?
 • Is er een corona verantwoordelijke?
 • Met welke instructie worden de scholen schoongemaakt?
 • Is er controle op de uitvoering van het schoonmaken?
 • Is er aparte registratie in het verbruik van de schoonmaakmaterialen?
 • Is bij GGD bekend wie de corona verantwoordelijke is?
 • Met welke instructie worden de scholen schoongemaakt?
 • Is er voor kantinepersoneel een corovernatwoordelijke beschikbaar?
 • Is er een mogelijkheid tips en trucs makkelijk te delen?
 • Is er een corona protocol met timestamp, dus duidelijk op welk moment deze van toepassing was?
 • Is het corona protocol inzichtelijk voor het schoonmaakpersoneel?
 • Wordt het corona protocol bij wijziging ook gemeld aan schoonmaakbedrijf?
 • Heeft kantinepersoneel de mogelijkheid de ervaringen te delen/evalueren?
 • Hoe is de aanpassing op ervaringen geregeld binnen de club?

Dat is het schoonmaken. Veel hangt af van de discipline van mensen met elkaar

Vragen met betrekking tot naleving en handhaving

 • Is kantinepersoneel goed geïnstrueerd ivm hygiëne
 • Heeft kantinepersoneel voldoende afstand?
 • Heeft kantinepersoneel de beschikking over handschoenen?
 • Hoe is kantinepersoneel geïnstrueerd om te gaan met weerstand?
 • Hoe wilt u de bewegwijzering en looproutes beoordelen?
 • Is er voldoende gelegenheid voor de bezoeker de handen te desinfecteren?
 • Wordt er gebruik gemaakt van wifigegevens om telefoonnummers op tijd en plaats vast te leggen?
 • Worden persoonsgegevens eerst opgeschreven en daarna overgetypt?
 • Hoe lang en waar wordt dit bewaard?
 • Is er voor kantinepersoneel een corovernatwoordelijke beschikbaar?
 • Is er een mogelijkheid tips en trucs makkelijk te delen?
 • is er een corona protocol met timestamp, dus duidelijk op welk moment deze van toepassing was?
 • Is het corona protocol inzichtelijk voor de bezoekende vereniging?
 • Wordt het corona protocol minimaal 2 dagen vooraf verstuurd naar de bezoekende vereniging?
 • Heeft kantinepersoneel de mogelijkheid de ervaringen te delen/evalueren?
 • Hoe is de aanpassing op ervaringen geregeld binnen de club?

De audit versus de pandemie.

Auditen loont

De controle en beheersing staat onder druk en dit zal helaas nog langer duren. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar snel op, maar hoe staat het met beleidsdoelstellingen van bedrijf, school of organisatie? Doelen bijstellen is wat anders dan ernstig afwijken en waar gaat het heen?
Het houden van de vinger aan de pols middels een interne audit biedt op de grote lijnen overzicht wat de huidige status is. Even kritisch kijken naar de belangrijke punten, de assets en ook risico’s, levert grote kennis op.
Zet de interne audit in om ‘in control’ te blijven. De uitvoering is altijd maatwerk en verwerking intuïtief, want de technologsche vooruitgang is er om te gebruiken.

Hoe werkt het?

Agenda trekken en enkele afspraken in de komende maanden bieden de structuur. Naast basisvragen kunnen op maat vragen er bij. Het zoeken naar de juiste formulering biedt inspiratie hier nog meer uit te halen, waardoor enthousiasme groeit.
De audit zelf gaat aan de hand van de vragen, de antwoorden komen bij de vraag in hetzelfde document. Voor de actiepunten is er het tabblad aanwezig waar de te nemen acties met actiehouder op volgorde komen. 

De kracht is de automatische mailing met actiepunten op volgorde. Hierbij aandacht voor de achterliggende acttiepunten als ook de eerstvolgende.

Kost het tijd?

Het samenstellen van de audit vraagt inderdaad tijd. Op welke wijze komt het beleid in de vraagstelling terug, dit vraagt tijd dit goed te defniëren. Maar dan heb je ook wat.

De interne audti zelf neemt niet meer dan een uur in beslag. Afhankelijk van bedrijf of organisatie zijn meerdere deelaudits nodig. 

Wat is de winst?

Het gevoel van controle en beheersing, niet alleen op 1 moment, maar continu voeding van update over de status is winst. Het levert geld op, wanneer je de uren en gesprekken berekent, welke overbodig worden door gebruik van het syteem met interne audit. Denk aan mailverkeer, het bellen, de suggesties en eigen interpretatie. Dit betekent dus ook dat de kwaliteit van werken beter zal worden.

 

De bijdrage van OSWF

Eenmaal na de start kan vrijwel ieder bedrijf hier zelf mee aan de gang. Uitleg is vrijwel overbodig, zie hiervoor ook de video. De werking van het script om te mailen kan naar wens worden aangepast, dit is allemaal bij de prijs in. 

Frustratie levert nieuw inzicht op

Weer een gesprek over opdracht met gedragsbeïnvloeding. Gewenste gedragsbeïnvloeding komt niet uit de lucht vallen, want gedrag heeft zich ontwikkeld. Het vroegere kopiëren door het management vergelijk ik met kopieerapparaten, maar we nu hebben mail, Whatsapp en nog meer. Agile, aanpassing en directe respons, is wat telt tegenwoordig. Het gedrag zal zich verder ontwikkelen en het is aan ons om dit goed te sturen. Met een frisse blik inventariseren levert originele inzichten en ideeën op. Het uitwerken is veelal verrassend eenvoudig, je moet wel weten hoe. Zo maken we stappen vooruit.

Aanbeveling voor het CDA, zorginstellingen en schoolgemeenschappen,

Samenvatting:

Werkgevers: richt een Bedrijfs Opvang Team (BOT) op en houdt de mensen op de been. Stel ruim budget op, spreek uit dat de mensen coaches kunnen inzetten om te herstellen. Geef de tijd en ruimte de indruk van de pandemie een paats te geven.

De situatie is als volgt:

De pandemie waar nu de hele wereld mee worstelt houdt ons nu lange tijd in de greep. Wat begon als een incident in Italië bleek snel uit te groeien. De maatregelen in Nederland zijn afwijkend van andere landen, hetgeen op dit moment toch als succesvol moet worden beschouwd. Het kan beter, het kon beter.

De confrontatie met zo veel ongewone ingrijpende omstandigheden voor zo’n lange tijd legt enorme druk op personen. Brandweer, militairen en politie zijn gewend aan debriefing, deze organisaties zijn hierop ingericht. Zo wordt de post traumatische stress bestreden met veel of minder succes.

Post traumatische stress blijkt nog zwaar te wegen bij medewerkers in de zorg. Veel hebben op hun tenen gelopen en doen dat eigenlijk nu nog. De cijfers tonen een mindere bezetting van afdelingen en gevolgen voor uitgestelde zorg komen naar de oppervlakte. Dit is een hard gelach voor de medewerkers die nog dageljiks last hebben in de vorm van vermoeidheid, lusteloosheid. De geruchten van een tweede golf doet deze mensen zeker geen goed. Ze zijn er absoluut niet op voorbereid al zegt de ethos dat het zal moeten. Het is bewezen dat uitval betekent dat de medewerker langere tijd niet inzetbaar is en dit is niet ondenkbeelding.

De aanpak:

De literatuur beschrijft de positieve invloed van debriefing, in het bedrijfsleven het Bedrijfs Opvang Team (BOT). Deze organisatie is veelal kortstondig van kracht bij groot incident bij grote bedrijven. De schaal en vooral de lange duur van de pandemie wijst niet direct naar de nood van een BOT, maar daar is het nu de hoogste tijd voor!

Medewerkers hebben recht op een goed herstel van deze inspanning met vele indrukken. Het is goed voor de werknemer, maar ook voor de continuïteit van bedrijven/scholen en zorginstellingen. Financieel is het een eenvoudige rekensom te vertellen dat preventie van uitval goedkoper is. Hier valt dus geld te besparen, maar vooral welzijn van medewerkers heeft er grote baat bij. Bijvangst van een BOT is de aanpak van sluimerende zaken en ook een cultuuromslag naar een cultuur waarin preventie een voornamere rol krijgt.

Wat te doen?

Het genoemde BOT voorziet in de nuldelijns zorg. Gewoon een gesprek, een luisterend oor. Herhalen van een afspraak om de voortgang of emoties te delen levert grote meerwaarde. Je moet het wel kunnen, daar zijn opleidingen voor. De gesprekken leveren vermindering van posttraumatische stress. In de huidige situatie met de pandemie stel ik voor intern mensen op te leiden. Doelstelling is de inventarisatie van behoeftes van de medewerkers/collega’s uit voeren. Dit is de start van de interventie. De manier waarop dit alles moet starten zal verschillen. In ons land zijn bij alle bedrijven en instellingen eigen manieren tot stand gekomen. De één zit slimmer in elkaar en anderen hebben hiervoor een uitgebreid softwarepakket. Het is niet mijn inzet dit te verbeteren, ook al zou het kunnen.

Wat doet de BOT?

De nuldelijns zorg heeft 2 vaardigheden welke belangrijk zijn en dat zijn:

 1. 1. Luistervaardigheden: kan goed luisteren en kan belangrijke informatie oppikken uit mondelinge mededelingen, vraagt door en geeft anderen de ruimte om zich uit te spreken. Sluit zich aan bij het niveau, de achtergrond en de ervaringswereld van de gesprekspartner.
 2. 2. Gesprekken leiden en structureren: geeft leiding in gesprekken en maakt samenvattingen en brengt structuur hierin aan. Kan verbanden leggen tussen gegevens. Houdt het overzicht over de delen en het geheel van een gesprek en kan zich losmaken van een onderdeel om de grote lijnen en het totale proces te overzien.

Conclusie:

Maak een stappenplan om de BOT te gebruiken, begin klein. Ik start in mijn eigen dorp bij het verpleeghuis waar het verschrikkelijk fout ging. Start budget te reserveren en een team samen te stellen. Er zijn enkelen die zo’n training bij de brandweer hebben, deze inzetten om de kennis te delen. Houdt contact met anderen en leer van elkaar.

swit
swot

Geraadpleegd:          Accreditatie- en Certificeringnota Nuldelijns Psychosociale Ondersteuning na Ingrijpende Gebeurtenissen

Kwaliteit is niet zo moeiljk te beschrijven

samen lukt het

Het leveren van kwaliteit is een veelbesproken onderwerp. De definitie hoort specifiek bij een bedrijf of organisatie. Veel zaken komen bij ook andere bedrijven voor, dat is mooi, want als we afspreken waar we gelijk zijn, zijn overeenkomsten goed aan te gaan. Dit laatste is de kracht van ISO-9001. Het biedt afspraken en een overeenkomstige manier van benaderen waardoor onder andere contact beter verloopt.

Om een goede start te maken heb ik huiswerk. Met dit ingevulde huiswerk kan ik werken naar een systeem die controle houdt over de voor jouw/jullie belangrijke aspecten. Een dergelijk systeem met borging van vooruitgang zal eenvoudig voldoen aan de ISO-normering.

Blended onderwijs, het is niet langer toekomstmuziek

Op 12 maart 2020 stuurde ik enthousiast een mail naar de ROC’s in Nederland en even later ook de mbo-instellingen. Het is niet aan de orde, want corona bepaalt het dagelijks leven. Lock-down betekent thuis lesgeven met alle hinder wat er bij hoort. Deze mail attendeert op het lespakket voor de student om een webwinkel te starten. 

Wat zien we gebeuren?

Het onderwijs is druk bezig de lesstof aan te passen aan de veranderde situatie. Nu eind juli ziet het er naar uit dat dit verder gaat. Terugkeer naar de oude situatie lijkt nog ver weg, als het al zo ver komt. Het lespakket is eigentijds, waarin de de student onder begeleiding een webwinkel voorbereidt en ook bouwt. De rol van de docent is vooral sturend, waarbij de student stapsgewijs basis apps toepast om het doel te bereiken. De duidelijke informatie over het doel geeft de student de speelruimte, waarin hij/zij zich kan ontwikkelen. De contactmomenten bepalen de tijd die de docent investeert in de begeleiding, absoluut niet de administratie! De kracht zit in de eenvoud. Deze eenvoud geeft de student de ruimte. Het voorbereiden en bouwen van de webwinkel in de passende volgorde maakt van de student een ondernemer.

Het grote verschil met traditionele onderwijs is de ruimte om te ontwikkelen. Focus op zaken die de student beter liggen en vooral communiceren waar overleg nodig is. Bijvoorbeeld om de mindere vaardigheden bij te werken.

Ik kan mij voorstellen dat u hier meer van wilt weten. Kijkt u daarvoor op de website . Dit is het speciale platform voor educatie in apps.

Actiepunten

De vorige blog was al een schot in de richting, het overzicht op actiepunten. De recente externe audit toont maar weer dat regie over belangrijke vooruitgang niet met alleen betrokkenheid voor elkaar komt. In de video hiernaast laat ik zien op welke wijze een project in kleine opdrachten is te verdelen. De datum toevoegen is eenvoudig, net als het wijzigen van de datum. Dit kan voorkomen omdat omstandigheden wel eens flexibiliteit vraagt.

Overzicht, dat telt!

De kalender met de vakanties en regio’s is een handige aanvulling. zo kan ik op de telefoon meteen over alle handige info vlot beschikken.

De webinars zijn populair in de crisis evenals online vergaderen. Het vergaderen heeft steevast actiepunten of hoe je dit ook noemt. Het zijn veelal terugkerende items waarbij weinig vooruitgang zichtbaar is. De verklaring laat zich raden, de weg is lang naar het einddoel. Je mag dus zeggen dat meetbare vooruitgang goed zou zijn om de vaart er in te houden. Juist een vergadering moet de voortgang bewaken, maar wat als dit slecht zichtbaar is? 

Deze frustratie was al eerder start van mijn product osmeeting. De actiepunten in een logische lijst, waarbij vlot inzichtelijk is wat de stappen vooruit zijn of gewoon opmerkingen. dit alles samen delen in een document op een goed bereikbare plek. Dit is voor vele bedrijven een uitkomst, ik weet het zeker. 

Zelf toepassen van de osmeeting komt er niet van en ik ben er achter waarom. Je kijkt het niet vlot in en krijgt geen overzicht van de punten welke nog moeten worden gedaan. In een vergadering met andere afdelingen zal het wellicht werken, maar niet voor mijn eenmanszaak. 

Nu ben ik dol op oplossingen en voila, hier is mijn dagelijkse overzicht. De verschillende agenda’s samen en actiepunten ook op een rij. Dit is een grote stap vooruit, want ik merk dat de presentatie in html beter pakt. Het lezen van een tabel, dat gaat ons gemakkelijk af en vooral, het is herkenbaar. 

Nu kijk ik naar het webinar en hoor termen als presence en emoji’s en vooral de hashtag. Deze #hashtag moet ik veel meer gaan gebruiken en zoeken naar hetgeen de klant verbindt met mijn product. Dit betekent iets anders denken, dat pak ik nu ook op. Mijn eerste # is #overzicht. Met mijn #rapportage krijgt vergaderen meer structuur want de informatie heeft de structuur. Nu werken aan de identiteit: hoe zie je dat het van mij is? Daar moet ik nog even over nadenken. Mijn eigen illustraties zullen een plek vinden. Goed letten op patronen en natuurlijk licht.

 

Het werken met features van Instagram zoals de Hyperlapse(snelle film) en boomerang ga ik uitproberen.

 

Heel lang verhaal, hier mijn trots stuk: de verschillende agenda’s samen en op volgorde. Daaronder de actiepunten van de verschillende accounts/werkzaamheden. Ik heb ben er erg blij mee!!

Ik ben er klaar voor!

In de lock-down lag veel stil en nu krabbelt een deel weer op, terwijl scholen op vakantie gaan. De bouw huivert voor de directe toekomst en horeca weet het allemaal nog niet. Wel bekend is het slechte perspectief. 

Na 2 afgewezen projecten krijgt de backoffice een grondige aanpak, waardoor duidelijk zichtbaar is waar de kwaliteiten liggen. Het hart volgen en feedback serieus nemen leidt tot verdere ontwikkeling van kleine slimme projecten. Dit past samen in het portfolio, nu geen foto’s, maar handige applicaties op velerlei gebied. Ja, want hier ligt mijn hart: slimme (eenvoudige) dingen bedenken en afronden er van. 

Ambitie is toch wel scholing van mensen in toepassing van de nieuwe mogelijkheden. Het voorkomen van miscommunicatie en overbodige handelingen maakt bedrijfsvoering helderder, waardoor vertroebeling verdwijnt. De afbeelding toont het filteren en je zou kunnen zeggen, dat de output eerst langs het management moet. Daarbij bestaat de mogelijkheid een oppepper te realiseren door een bijdrage uit het portfolio. Meetbaar is belangrijk. Voldoen aan normen zoals VCA en ISO is graadmeter voor zowel intern als extern gebruik. Inzet van de methodes biedt groot voordeel, waarmee kennis van de eigen organisatie toeneemt en tijdig gepaste actie mogelijk is.

Ik ben er helemaal klaar voor West-Friesland naar een hoger niveau te tillen! Duur? Winst blijkt uit inventariseren van de informatieoverdracht binnen het bedrijf.

Met enkele bezoeken en het zetje in de rug lopen de kosten niet verschrikkelijk op. Mijn credo: als ik het niet waard ben, kom ik niet. 

proces

Footprint

Veiligheid kan niet zonder goede data, zo ook de footprint. Het vergaren van versnipperde informatie op energiegebied levert een beter inzicht op. Het is mij nu gelukt verschillende bronnen samen te voegen en dit samen te brengen in een webpagina. 

Op de foto is te zien dat het script dezelfde uitkomst heeft als het spreadsheet. Zo kan controle op juistheid goed plaats vinden. 

Meer scripts lopen, ik ga hier verder mee. Starten met opleiden van digibeten, want deze weten waar het wringt.

Consultancy in West-Friesland naar 60 bedrijven

De vlotte rekensom:

Huidig ca 4uur/week  → 10% werktijd. Jaarlijks 10% van €40.000 = €4000

Waarom 4 uur/week?

 • onwetendheid
 • miscommunicatie
 • onbekendheid
 • inefficiënt werkproces

Kortom, te veel effort in ESH-/Kam- activiteiten

Ontzorgen 1 uur/maand op consult, dit is wat u betaalt. Ca 10 keer per jaar  –> €1000, dikke winst dus.

Beslisonderwerpen: vakkennis, verplichte deskundige begeleiding, actualiteit, geen verspilling energie.

Potentieel werkprocesoptimalisatie en aanzet naar normen als BRL, ISO VCA. 

regio West-Friesland

Verlofaanvragen overzichtelijk

De ontwikkelingen gaan nu erg snel. Erg blij met het kunnen werken met scripts, die wel degelijk van waarde zijn. 

Het reeds ontwikkelde systeem van verlofaanvragen voor Vreeker wil ik graag introduceren bij bedrijven. 

De automatische logische verwerking is het belangrijkste aspect. Het gaat om het nadenken wat logisch is, dit voldoet daar aan. Het laatste is de terugkoppeling van directie naar de werknemer. Dit laat ik aan het bedrijf over, alles is bespreekbaar.

Illustraties werken

de verschillende illustraties

Het verdiepen in het onderwijs levert begrip van leesvaardigheid op. Het is slecht gesteld met de leesvaardigheid en het wordt niet beter. Integendeel, het wordt voor steeds meer mensen niet mogelijk langere teksten te lezen en te begrijpen. 

Als consultant is het typen van lange teksten verleidelijk, want je hebt zoveel te vertellen. Maar wie wacht op deze lange teksten, zeker als je bedenkt dat velen de moeite niet eens nemen. Onnodig tijdverdrijf en zonde van de grote inzet een goed stuk tekst neer te zetten. waar het moet moet het, maar een alternatief is zinvol om te zoeken. 

De beeldende wijze waarop mensen kunnen vertellen is bij mij zelf nooit echt heel erg van de grond gekomen. Het gaat vele malen beter dan voorheen, maar nu weet ik mij ondersteund door zelf gemaakte illustraties. Het mixen van beelden met tekst levert veel begrip op en de boodschap wordt beter ontvangen., Gelukkig is het maken van de juiste illustratie steeds vlotter uit te voeren, ik krijg er echt plezier aan. 

Bij het opschonen van het bestand met de bron, heb ik als inhoudsopgave de miniaturen bijeengebracht. dit levert toch een leuke collage op. Weet dat verschillende illustraties toch helemaal zelf zijn bedacht. Snel verder met het presenteren van de gegevens met html. Ook zoiets leuks om te doen.

Intelligente exit

Vol trots breng ik de scan voor de intelligente exit onder de aandacht.

In deze coronacrisis komt het moment dat het gaspedaal wordt ingetrapt. De scan biedt voorbereiding om optimaal in te zetten in hetgeen wij goed zijn. De exit zal een keer komen.

De scan bestaat uit 3 onderdelen, te weten:

 1. informatiemanagement
 2. risicomanagement
 3. anderhalvemetereconomie

Lespakket mbo startklaar, nu de scholen aan zet

Samengaan van leren werken met basisapps die op iedere telefoon zit en samen bouwen aan een interessant project kan met het lespakket. Van gedachte vormen naar het inzetten van een initiatief en dan ook uitwerken naar iets eigens kan met de meest geschikte apps. Dit biedt inspiratie waarbij afleiding door onhandige hulpmiddelen die veel tijd en geduld vragen minimaal is. Zo ontwikkelt de student kennis van vereiste apps voor vervolgstudie of de samenleving. Dit gaat ongemerkt, omdat de student bezig is met het project, dat heeft de focus.

De onderwijsinstellingen voor het mbo zoals ROC’s heb ik afzonderlijk aangeschreven, echter geen enkele reactie terug ontvangen. De indruk is dat men al druk genoeg is met het organiseren van online lessen. Dit gaat zo en kwaad als het kan. Het lijdt geen twijfel dat de voorbereidheid op de praktijk, samenleving, hier schade oploopt. Deze kernzorg van het onderwijs zal meer aandacht moeten krijgen. De huidige situatie vraagt om een nieuw denken, want wij staan voor een nieuwe samenleving. Ruimte en flexibiliteit verdwijnt door de anderhalvemeter, dit heeft echt impact. De mbo-scholen pakken dit vooralsnog niet op is mijn conclusie. Op Twitter volg ik van alles in onderwijsland, maar daar word ik lang niet vrolijk van. Het nog worstelen met Teams, dit is een randvoorwaarde om les te geven! Dit is niet hoopgevend.

Mijn energie ga ik meer focussen op de intelligente exit. Het voorbereid zijn op de nieuwe samenleving is een mix van risicomanagement, werkprocesoptimalisatie en informatiemanagement. 

Werk aan het onderwijs levert wel leuke illustraties op, dat is mooie bijvangst. De opgedane kennis pas ik elders ook weer toe. 

Ik heb er een collage van gemaakt, om het mooi af te sluiten, ik ben even klaar met lespakket voor mbo.

Pak de kans bij herstart

De volledigheid van de opleiding kan verschillen per student

Het is duidelijk; we moeten deze pandemie overwinnen, we hebben de kans aanpassing te realiseren het beter te gaan doen. We leven in het nu, we moeten ook vooruit kijken. Voor eenvoud in werken en communicatie rondom het onderwijs liggen kansen.

De aansluiting van het mbo met het bedrijfsleven wil ik graag onder de aandacht brengen. Ik kan me voorstellen dat aanvulling op het afgeronde onderwijs noodzakelijk is. Het voorjaar kent stagnatie van voorbereiding voor de beroepspraktijk. Dan is nu het moment een training te ontwikkelen per branche met daarin de meest urgente competenties van de mbo-er. Zo kunnen de laatste puzzelstukjes ingevuld worden en worden de mbo’ers nog waardevoller.

Gezien de bizarre tijd waarin wij leven verwacht ik zeer uitgebreide ondersteuning door de rijksoverheid. 

Regie voor de branchevereniging

Ik heb me verdiept in het onderwijs en het valt mij op dat vele deskundigen over elkaar heen vallen met hun verhaal. Dit betekent regie voor de branche-organisatie welke bepaalt welke competenties leidend zijn. Welke instructie hierbij hoort en de wijze van beoordeling. 

Voor standaard vaardigheden met apps van Google en Microsoft stel ik al mijn kennis en ervaring ter beschikking. Kijk hiervoor op edutrainingwf.nl waar onder andere het lespakket voor detailhandel mbo niveau 3-4 wordt gepresenteerd. Kennis en ervaring in Microsoft richt zich voornamelijk op Word, Powerpoint en Excel.

Kan niet wachten tot het weer over is

De corona houdt een ieder in de greep, we zijn in een andere wereld beland. De vrijheden zijn fors aan banden gelegd en verdere verspreiding moet absoluut voorkomen worden. Het is nog ongewis of wij in Nederland de controle hebben over verdere verspreiding. De cijfers zijn niet compleet, maar tonen geen grote afname van nieuwe besmettingen. Ondertussen bouwen wij wel kennis op van het virus en de wijze van verspreiding van het virus. 

Vele vitale beroepen werken zich werkelijk het zweet uit de naad, het zijn vele helden die de klus klaren. vanaf de zijlijn is er volop lof voor de inzet. Kritiek zal er altijd zijn, al lijken de experts zich nu beter te verenigen. Terugkijken heeft niet heel veel zin, we moeten vooralsnog onze zinnen zetten op herstel van deze kritieke aanval op onze gezondheid.  Nu de vitale functies enige grip hebben op het virus kun je denken aan het oppakken van andere grote systemen zoals onderwijs en detailhandel en horeca. Het blijft oppassen, dus voorzichtig kan aanpassing van de richtlijn versoepeling komen, maar dat verwacht ik nu nog niet. We zitten immers tegen de piek aan van de aantal ic-plekken, daar zit geen rek in. Het is de angst voor opnieuw grote belasting van de vitale beroepen, die verdere versoepeling vooralsnog niet toestaat. 

Dit gaat lang duren, de zomer komt eraan, wellicht een maand verder, dat we de piek achter ons hebben liggen, we zullen het zien.

Ik ben tegen ballast voor docent

Wanneer ik me verdiep in het onderwijs van het mbo zie ik veel bevlogenheid en veel inzet. Een ieder wil zijn bijdrage aan het onderwijs leveren, maar de wijze waarop kan nogal verschillen. Talloze coaches en bedrijven bemoeien zich met alle vormen van het onderwijs, waardoor er echt sprake van competitie is.  Elkaar verdringen en stevige meningsverschillen over het oplossen van het lerarentekort helpt niet, tegendeel. Ik heb best wat te vertellen vind ik, maar op deze manier zie je mij niet voor de klas. Mijn lespakket reik ik graag aan en ondersteun maximaal. Belangrijkste kenmerk: eenvoud en de student moet het ontdekken. 

 

Dit laatste is waar mijn lespakket zich onderscheid van alle andere hulp. Er is zo veel te bieden als hulpmiddel, dit betekent wéér iets nieuws voor de docent. Die heeft al genoeg systemen waar deze mee moet werken. Alles heeft een handleiding en iedere applicatie kan dingen en kan dingen niet. Wie kan dat allemaal onthouden? Ja de enkele specialisten, maar die staan niet voor de klas. Hieronder de applicaties die zomaar worden aangereikt om zaken mee voor elkaar te krijgen. Dit gaat nergens meer over. geen mens onthoudt dit en optimaal toepassen is nog heel ver weg. Ons lespakket is eenvoudig, geeft de student ruimte en de docent hoeft niet extra energie te steken in voorbereiding.

No more Microsoft!

Het zit me toch dwars…. Het is allemaal Microsoft software met alle nadelen die daarbij horen. Het is echt tijd de mbo-er zinvolle effectieve apps aan te bieden. Het enige onderwijs met Microsoft dat nuttig is is Word. Voor grotere teksten als rapportages en scripties biedt Word een goed tekstverwerker te zijn. Het bedrijfsleven werkt grotendeels nog met Microsoft, maar veel functionaliteit wordt niet gebruikt. Hoogste tijd kritisch na te denken waarom alles zo in het systeem zit. Vernieuwers moet echt vernieuwen!

 

Het bedrijfsleven zit niet te wachten op werknemers die uit kunnen leggen wat voor- of nadelen zijn. Bedrijfsleven wil aanpakkers, die een opdracht oppakken en zich een weg banen in de digitale wereld. Liefst heeft de werknemer een beeld van wat er te koop is en ervaring met enkele systemen. Dat kan alleen door de veilige leeromgeving van de opleidingscentra in te zetten als proeftuin voor het echte werk. 

 

De aanbeveling: 

Laat de student in hemelsnaam opdrachten uitvoeren, toets de voortgang en begeleidt de student. De student krijgt inzicht en mogelijkheden zijn of haar eigen toekomst in te richten. Tjonge, een heel andere manier van lesgeven. Deze manier van lesgeven zou ik graag willen doen, dan in een team met andere docenten om samen dit al;les te beleven en samen vooruitgang te zien gebeuren, Wauw!!Onderwijs bij BNR

Met plezier luister ik naar de interviews over het onderwijs waar het afglijden van het onderwijs en hoe het wel moet onderwerp van gesprek is. Er wordt gesproken in 5 dagen met: Ad Verbrugge, Daisy Mertens, Helma van der Hoorn, Claire Boonstra 

De jarenlange inzet op behoud van leerlingen wat voorkomt uit de wijze van financieren van onderwijsinstellingen heeft grote gevolgen. Laaggeletterdheid en functioneel analfabetisme leidt tot leesmijdend gedrag, en daar zijn we nu bij aanbeland. Jammer, want docenten hebben veel te vertellen en over te dragen. Deze kennis zou meer en meer moeten worden, want dan pakken kinderen het beter op, zij voelen dit feilloos aan. Stop met veelzijdigheid en coachend, maar vanuit de inhoud. De docent neemt op gevoel de regie en bepaalt op welke wijze de lesstof behaald moet worden, met minimale eisen per schooljaar. Groepsgewijs lesgeven biedt ruimte voor individuele aandacht in plaats van tal van programma’s die door en naast elkaar lopen.

Dit zijn wel de meest terugkerende items die ik oppak uit de interviews, zeer interessant. Dan zijn er op Twitter meerdere organisaties die zich hard maken, ieder op zijn eigen wijze. Het wordt tijd dat deze organisaties samen de regie pakken en de docenten de macht teruggeven. De kennisoverdracht weer centraal en een faciliterende organisatie daaromheen. Dit is de manier waarop het kind plezier ervaart in het leren, voorbereidend op het beroep of de studie die het beste bij het kind past.

Scholingsdag

Elkaar begrijpen in een gesprek gaat toch vaak om het juiste niveau van denken te vinden. Een korte introductie geeft veel beter weer waar het gesprek naar toe zal leiden. Voor software en het denken in de bedrijfsprocessen zijn illustraties erg belangrijk. Maar wat als de inhoudelijke kennis zoveel varieert? Dan moet er bijgeschaafd worden en de introductie in stapjes doseren. Het start bij de basis. Niet iedereen hoeft uitmuntend te moeten werken met de apps, maar een goede basiskennis is erg gewenst. Daarom is er een scholingsdag voor de basis in moderne informatieoverdracht. Het leert in een halfuurtje op welke manier je naar zaken kunt kijken, daarna is het aan het bedrijf of instelling om zelf aan de gang te gaan. Een eenvoudig programma met heldere weergave, waarin de vraag om wat je nou echt wilt centraal staat.

In het plaatje vallen, moet ik alles kunnen?

na reorganisatie weer opbouwen

Evaluatie:

De gesprekspartner heeft alleen focus voor de ervaring van een veiligheidskundige. Hij zoekt naarstig aanknopingspunten en gaat daarvoor het cv verder uitpluizen in plaats van de persoon te beoordelen.

De open houding en het tonen van zwakheden wordt bij Tata niet gewaardeerd en dit leidt tot afscheid nemen. Dit is typerend voor een groter bedrijf waarin systemen actief zijn en blijven. Het benauwt wanneer buiten de gewone paden moet worden gewandeld. De reorganisaties hebben de flexibiliteit ernstig aangepast, dus ook het organisatiemodel. De man die het nieuwe organisatiemodel bedenkt doet dit met zijn beste inzet, met de beperkingen die hierbij horen. Dat ik niet in dat plaatje pas, dat is wel duidelijk. Ach de wereld is groter dan Tata.

Op gesprek in het Dudokgebouw

Het gesprek bij Tata om deel te nemen aan het grote project waarbij veel constructie komt kijken verloopt niet geheel naar wens. De aftrap gaat wel, we vertellen welke weg leidt tot elkaar treffen in Velzen. Het wordt snel duidelijk dat het enige dat telt is werkervaring in soortgelijke branche. Dat het niet lukte bij de ene gezamenlijke connectie Joep Bloedjes moet ik duidelijk uitleggen, terwijl dit een periode is geweest van 2 maanden.  Opgedane ervaring en competenties slaan niet aan, ook al leg ik dit uit in vlotte taal.

De scepsis spreekt de gesprekspartner uit. De speurtocht naar de werkervaring als veiligheidskundige brengt mij te vertellen over de storing aan het auto-immuunsysteem. Dit verklaart de langere duur van de opleiding door de combinatie van werkloze situatie en gezondheidsproblemen. De gesprekspartner is op zoek naar een veiligheidskundige die er zo in kan vliegen, mede op grand van ervaring.

Nu komt het: nu is de gesprekspartner helemaal om en wil een eind aan het gesprek maken. Hij vat het samen met de schrik te horen over gezondheidsproblemen. Verrast als ik ben reageer ik zo en noem dit ontoelaatbaar dit mee te wegen. Zeker gezien het feit dat ik werkelijk geen dag niet heb kunnen werken. Dit is strafbaar en daarna komt een andere uitleg niet verder te willen gaan. Nu wordt uitzending naar andere landen ter hand genomen, dat ziet hij mij niet doen. Het gesprek eindigt in stilte en wij gaan samen naar de uitgang, geven elkaar nog een hand en ieder gaat zijn weg. Uiteraard blijft het stil onderweg naar de uitgang.

Optimaal delen

Het delen van informatie met anderen betekent veelal discussie waar het moet staan op het netwerk, maar ook wie de rechten hiervoor hebben. Zelfs al bij het aanwijzen van de plaats op het netwerk moet je overal rekening mee houden. Dit leidt tot discussie van niks. 

De bestanden van Google worden gedeeld op een zeer inzichtelijke manier binnen jouw eigen omgeving. Altijd vlot vindbaar en bereikbaar met duidelijk te zien wie nog meer rechten hebben op bekijken of bewerken. Voor mij is dit de ideale wijze van organiseren van informatie. De mogelijkheden zijn eindeloos zoals te zien is op de bijgevoegde afbeelding.

Toepassen van slimme apps

Het gaat gebeuren: de Valken gaat werken met het declaratieformulier. Slim gebruik van de mogelijkheden levert overzicht op voor de handbalafdeling. Vanavond de instructie in de kantine waarvoor de video is gemaakt.Het lespakket voor de ROC vraagt ook verdere aanpassing, dus ook hier een kleine video om de berekening van het werkkapitaal te introduceren. Het geeft een vluchtige blik in het programma wat onderdeel is van het lespakket.

ISZW en vitale barrières van het veiligheidssysteem

Risico
In de afbeelding staan de barrières om de kritische gebeurtenis te voorkomen, maar ook de barrières om de schade te beperken. 

De inspectie SZW gaat het komende jaar alle BRZO-bedrijven controleren. Dat kan door de uitbreiding van het aantal inspecteurs, in mijn opleiding zaten er ook 2 nieuwe inspecteurs. 

Controle zal plaatsvinden op 3 thema’s, te weten:

 • veiligheidsbeheerssysteem nog up to date
 • het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen in gevarenzones
 • het veilig uitvoeren van niet-routinematige werkzaamheden

Goed om te lezen dat het hele veiligheidsmanagementsysteem onder de loep wordt genomen. Het is een systeem dat een goede structuur bevat met verschillende documenten mooi samengebracht, echter dit was een momentopname. Het bijhouden van wijzigingen is inmiddels sterk verbeterd door MOC-programma’s, welke tot sport zijn verheven. 

Hoe mooi is het om periodiek te toetsen of al deze extra inzet ook werkt en brengt wat er van verwacht werd? Het levert informatie op over de werking van het MOC en zal aanbevelingen geven over de energie versus het resultaat van MOC. 

De audit is hiervoor het instrument, met dien verstande dat de wijze van benaderen uit risicomanagement zal moeten komen. Uit het risicomanagement volgen de kritische gebeurtenissen met aanzienlijke gevolgen voor mens en bedrijf. De vitaliteit van de barrières wordt vastgesteld door de audit en de resultaten zijn voor directie om hier acties in te zetten. 

Hoe kunnen werknemers met mbo-opleiding verder leren en zo ontwikkelen bij het bedrijf?

start met logische administratie

Leven Lang Leren (LLO) lijkt de oplossing. De animo is groot om verder te leren, maar de mogelijkheden zijn veelal niet duidelijk voor mbo-geschoolden. Het te starten platform ikwilverderleren moet in een behoefte voldoen. Goed initiatief: probeer de administratie en communicatie met moderne apps in te richten.

Als je het advies vanb de Kamer van Koophandel ook volgt om te gaan ondernemen, dan wordt er verteld wat er in grote lijnen moet gebeuren. Prima zou je zeggen, maar de bestanden waarin je dingen vastlegt moeten geordend worden en de logica moet herkenbaar worden. Hier is grote winst te pakken nog voordat de ondernemer echt zal starten. Gebruik de slimme apps van Google en deel het in het dashboard. Dit voorkomt de wirwar van documenten en ideeën. Het vraagt kritisch denken van wat nodig is, maar het levert oh zo veel op.

Terug naar de mbo-er, deze kan heel goed analyseren wat nu proecies nodig is om de werkprocessen administratief te vereenvoudigen. De oplossing ligt in de eenvoud, dus logisch toepassen van de juiste volgorde. De mbo-er kan in zijn eigen vertrouwde omgeving grote winst pakken voor zowel zichzelf als het bedrijf.

Apps in onderwijs

Hoe kunnen de studenten in het onderwijs goede informatie aan elkaar overbrengen om gezamenlijk doelen te bereiken?

De vraag is op welke manier het overdragen van kennis op de meest natuurlijke manier kan. De mogelijkheden tot het delen van informatie zijn talrijk: internet, mobieltjes met de apps, noem maar op!

Stel je werkt gezamenlijk ergens aan, dan wil je optimaal communiceren. Je deelt informatie en wijst elkaar de weg. Het is aan de studenten de apps zo efficiënt als mogelijk te gebruiken; maar ja, welke apps? Voor mij de apps van Google! Als ik om mij heen kijk en luister kan de begeleiding op zowel mbo als hbo veel beter door meer aandacht voor reeds beschikbare apps.

De sky is the limit

delen van info per team bij De Valken

De sky lijkt de limit, maar ziet een ander dat ook zo? Bij de bedrijven wordt met argwaan gekeken naar iets nieuws, omdat vaak genoeg niet de toegevoegde waarde duidelijk wordt. Soms is het er ook niet, dus jammer maar helaas. Voor mij is het zaak aan te tonen dat dit wel toegevoegde waarde heeft. 

De jarenlange ervaring als wedstrijdsecretaris levert een beeld op waar aanvulling gewenst is in de snel veranderende omgeving. De apps vliegen om de oren en alles lijkt al geregeld. Het samenbrengen van de informatie, dat wordt de uitdaging voor ons allen. Juist hierin zijn dashboards uitgelezen instrumenten om het samen te brengen en op ieder device. 

De onbekendheid van Google-producten doemt op als ik de spreadsheet deel met trainers en coaches. Sommige hebben helemaal geen Gmail-account, dat wordt eenvoudig wel geregeld. Toch betekent dit het aanpassen van verwachtingen en realiseren dat de verschillen groot kunnen zijn. De spreadsheet heeft het programma, maar ook de uitslagen en adresgegevens van de spelers van het betreffende team. Op deze manier wordt aan de AVG voldaan en hoeven Excel-documenten niet te worden verstuurd. Ik denk dat hierin toch de grootste winst ligt. 

De coaches hebben de faciliteiten op laptop of telefoon alle info over het team zelf in 1 spreadsheet te bundelen. Ik denk dat dit zeker toegevoegde waarde heeft. Nu langzaam denken aan de opstelling en tactische opmerkingen of tips en trucs met trainer. De tijd zal het leren.

Ontwerp en beheer

De dag naar de landelijke sportvakdag in Gorinchem wordt een ervaring waarin de ontwerp beheer criteria door mij onbedoeld getest worden. 

De treinreis

De bedoeling is met de trein van Hoogkarspel naar Gorinchem te reizen, al vroeg in de ochtend. De ICE tussen Amsterdam en Utrecht moet serieuze tijdswinst opleveren, dat mag ook wel, want de reistijd is ca 2 en een half uur. 

De eerste rit naar amsterdam verloopt voorspoedig en ik heb ruim tijd over te stappen op de ICE. Het is dan wel zoeken hoe ik de toeslag zal verkrijgen. Binnen de zone van de OV-chip kan ik alleen maar opwaarderen. Dus snel uitchecken, naar een kaartconsole en daar de toeslag zien te bemachtigen. Het zal aan mij liggen, maar het is een extra product en valt onder nog een diepere keuze, makkelijk was het niet. Snel weer inchecken en rennen naar de ICE. Wel comfortabel.

Vanaf Utrecht naar Geldermalsen, dat gaat prima, echter in Geldermalsen gaat het mis. Ik kan de paal van R-net niet vinden, wel het kaartautomaat. Snel kaartje kopen en kijken waar de trein is, geen trein te vinden. Half uur wachten, maar nog geen teken, dus vragen, dan blijkt de trein een heel eind verder op het lange perron te staan. Daar had ik eerder inderdaad ook een trein gezien, echt ver weg… Afijn, weer rennen en toch op tijd. 

Sportvakbeurs

De sportvakbeurs staat in het teken van het sportakkoord… we moeten gevolg geven aan het klimaatakkoord en hiervoor moet alle vastgoed energiezuiniger en duurzamer worden ingericht en beheerd. Grote uitdaging voor gemeenten en verschillende verenigingen, die gebouwen in eigen beheer hebben. Hierover in een andere blog meer..

Tijdens de weg terug een wanbetalende allochtoon, die nog maar net in Nederland woont en de ouders hebben een uitkering. De jongen nam willens en wetens het risico, maar smeekt om van alles om de schade te beperken. De conducteur lost het rustig en beheerst op.

Vanaf Geldermalsen begint de vertraging..dat wordt bij Utrecht groter wat leidt tot een kwartier, omdat we achter een Sprinter moeten blijven. Dit maakt het een lange dag.

Wat ik hieruit leer is het volgende: als ik iets ontwerp, dan moet het wel heel erg duidelijk zijn voor een ander, die onvoorbereid en onkundig een actie uit moet voeren. Dit geldt voor de software, de teksten en de vrijwilligers van de voetbalclub. Actiepunt voor mijzelf is het berekenen van de CO2- uitstoot, want hieraan is meetbaar in hoeverre je op weg bent met de klimaatdoelstellingen. Dit moet ik vlot oppakken.

Structuur als je creatief bent

Procedures en vrije actie in werkprocessen

Het gebeurt mij vaker en het is als de getijden, je brengt structuur aan, om overzicht te houden en als het moet gebeuren, dan verliest de orde en netheid terrein. Het project vraagt alle tijd en aandacht. Het is vaak tijdelijk en het regulerend orgaan herpakt alles weer samen, want in een chaos is niet te werken. Het resultaat wordt mooi ondersteund door illustraties en schetsen op het schrijfblad op het bureau; nu overheerst de structuur weer. Zo werkt het op mijn bureau..

Meedenken

Nu wil ik het hebben over het schrijven van grotere documenten in een dynamische omgeving, dat is een slechte match. De actuele zaken vragen continu aandacht en dit past niet bij vluchtige conversaties en weinig structuur. Het gebrek aan structuur in de organisatie levert een veelvoud van werkprocessen, welke voor een groot deel niet beschreven staan, maar onderling wel zijn afgestemd. Om de werkprocessen te stroomlijnen en werkmethodes te standaardiseren zal het beleid duidelijk moeten zijn. Bij bedrijven in de grootte tot ca 100 personeelsleden zal het beleid op lagere niveaus moeten gelden. Geen globale poeha, maar begrijpelijke doelstellingen. Dit is samen te vatten in pakkende zinnen. Dit is de basis van de actiepunten waarvan er steevast genoeg zijn.

De zakelijke dienstverlening kent vele bedrijven, na de handel/vervoer en horeca zijn hier de meeste bedrijven en vele bedrijven zijn kleiner in omvang qua personeelsleden. Dit betekent dat voor de bedrijven met minder werknemers nog belangrijker wordt de doelen vast te leggen in een stukje beleid. Het delen is een voorwaarde om de actiepunten aan te pakken met begrip en commitment van personeel. Het meedenken komt in alle lagen bij vele bedrijven voor en weinig structuur laat vrijheid voor vrije interpretatie. De regulering van de wijze van denken kan wel succesvol beïnvloed worden, maar vraagt veel begeleiding. Het is maar de vraag wie dit goed kan leiden naar een goed resultaat. 

Beleid op ieder niveau

Terug naar de structuur en de creativiteit: je zult creatief de gestructureerde paden moeten inzetten om optimaal resultaat te boeken. Samengevat is het omschrijven van de doelen in beleid allesbepalend. Voor directie vraagt dit een uiteenzetting van de hoofddoelen en afgeleide doelen. Dit vraagt beleid met aangegeven de wijze waarop deze doelen gehaald dienen te worden. Niet alleen het halen, maar ook het borgen van werkende systemen met hulp van de pdca-cirkel. Zo wordt vooruitgang geboekt, alleen zullen actiepunten helaas altijd blijven…

Ongeval voorkomen door bedrijfscultuur

Op gesprek bij een bedrijf dat zich richt op detacheren van veiligheidskundigen komt het onderwerp ongevallen met regelmaat terug. De overmaat aan regels doet veelal geen goed en impulsief reageren op ongewenste voorvallen komt veel voor. Als je dan doorpraat, dan schrik ik toch van de mening van de recruiter. Het gelaten accepteren van ongevallen is gemeengoed geworden en dit staat in schril contrast met actief werken aan geen enkel ongeval. De beheersing van werkzaamheden moet op voldoende niveau zijn om goed op alle nieuwe situaties te kunnen reageren. Ik noem hierbij de bedrijfscultuur als potentieel instrument. Deze zachte factor heeft harde gevolgen.

Ooit las ik deze zin in de studie milieumanagement in bedrijven, maar dat is al lange tijd terug. Nu ik hier verder over denk zal ik mijn vlinderdasmodel aanpassen met bedrijfscultuur als poreuze barrière. Het is afhankelijk van de werking van de cultuur of de barrière ook echt deelneemt een ongeval te voorkomen. Gevaarlijk wordt het als de bedrijfscultuur ook in beeld komt bij de repressie.

Dashboard in het onderwijs, want 4,9 is veel te laag

De totaalscore voor digitale  geletterdheid komt uit op een 4.9, zegt het Platform voor de InformatieSamenleving, ECP. 36% Van de leraren vindt de noodzaak niet (zeer) groot, terwijl de digitale geletterdheid bij hun leerlingen niet groot is. hoe ik hier op kom is het volgende:

In mijn consultancy richt ik een dashboard in voor de preventiemedewerker en dit is de aanzet voor verdere ontwikkeling van zinvolle digitale toepassingen. Sommigen noemen het apps, ik hou het bij sheets en dashboards. Uit de frustratie en het goed definiëren wat nou echt nodig is om aan te pakken is een heldere eenvoudige oplossing voor de preventiemedewerker gevonden. De oplossing ligt in helder nadenken, “Wat wordt nou gevraagd?” en het gebruiken van de vondsten van Google. 

Vanmiddag was ik in gesprek met de uitgeverij van educatieve lesmaterialen in Den Bosch om de mogelijkheden van een Google dashboard te bespreken Hier kwam de boodschap goed binnen: er moet lesmateriaal aangeboden worden om met Google om te gaan, naast de Microsoft toepassingen. De volgende stap is het ontwikkelen van lesmateriaal met mensen uit het onderwijs. Het onderwijs is niet mijn core-business, maar het verband leg ik graag tussen middelbaar onderwijs en dan vooral de MBO/VMBO en het bedrijfsleven, de brancheorganisaties. Dit wordt vervolgd. 

Wel ga ik verder verkennen hoe het onderwijs dit naar wens kan implementeren in opleiding, toetsing en examinering. Dan kom ik toch weer uit bij de preventiemedewerker, de gebruiker van software op maat. Niet alleen de preventiemedewerker, maar ook: administratie, marketing, productie, verenigingen, goede doelen, noem maar op. In de afbeelding vind je een indruk van de verschillende ingerichte omgevingen, alle naar eigen inzicht ingericht Meer info hier op mijn website www.oswf.nl  of gewoon Google in de Drive-omgeving.

Risicomanagement: neem je risico of denk je verder?

de kritische gebeurtenis

De controle op naleving van de arbowet is onder verantwoording van de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ISZW. Er moet een aanleiding zijn voor de ISZW; dat kan een ongeval zijn, maar ook een actie uit het speerpuntenbeleid. Het speerpuntenbeleid is openbaar, maar een ongeval overkomt je.

De hele arbowet is ingericht om ongevallen te voorkomen en vraagt vastleggen van afspraken en verantwoordingen. Doel is het goed duidelijk zijn van risico’s en hoe hiermee het best omgegaan kan worden. Soms red je het niet alleen en is deskundige bijstand echt nodig, ook dit wordt verplicht vanuit de arbowet. 

De arbowet heeft wel 10 verplichtingen met boetebedragen, de bekendste is het hebben van een risico inventarisatie en evaluatie. De bedragen lopen aardig op en reductie kan als er minder werknemers zijn. 

Het is risico management: neem je het risico of denk je verder om bedreigingen te ‘bevriezen’, zodat het vooruit denken alle ruimte krijgt.

Mijn bijdrage aan bedrijven is optimale begeleiding om aan de minimale wettelijke behoefte te voldoen en ruimte en inzicht te creëren. De vooraf afgesproken prijs blijft staan, dus geen uitloop van extra kosten. 

 

Betrouwbare partner: Voor OSWF zijn alleen de geldende wetten en regels van toepassing, dus geldt de bron als basis. Zo is de geldende beleidsregel boeteoplegging: https://wetten.overheid.nl/BWBR0032326/2019-07-23#Bijlage en staan in lid 3 en 8 de tabellen.

Dagje uit in eigen land

Zomaar een dagje uit in eigen land is erg duur, zeker vergeleken met vorig jaar. hogere entree en als je binnen bent krijg je nogmaals verhoogde prijzen.

De reactie geeft aan dat de kortingsbonnen veel gebruikt worden, waardoor de kosten sterk lager zijn. Leuk zo’n reactie, maar waar komt het geld dan vandaan? Het kan niet anders, dan dat de data weer bepalend is. De persoonsgegevens en het gedrag van de consument zorgen voor de korting. Dit betekent dat je door 1 dag naar een pretpark te gaan, voor langere tijd wordt geanalyseerd. In het big-data systeem, waarvan wij de toegevoegde waarde niet weten. 

Wij zijn kleine raderen in het grote systeem, dat weet ik, maar ik krijg het benauwd. Worden wij gestuurd door de grote systemen, zodat deze ons gaan vertellen middels kortingen wat wij gaan doen op een vrije dag? We zullen het meemaken..

Het maken van documenten waarin veel aanpassingen worden gemaakt vraagt om een spreadsheet. Oorspronkelijk bedoeld als rekenblad om veel rekenwerk te kunnen verrichten, zodat je geen rekenmachine meer nodig hebt. Ik herinner de eerste spreadsheet op de console op de hts in Zwolle, dit heette 20/20. Later heb ik daar nooit meer van gehoord.

Na de Wordperfect en de dominantie van Microsoft Office is de spreadsheet meer en meer een universeel programma geworden. Met de laatste ontwikkelingen probeert Microsoft hetzelfde te bieden, of meer, dan Google. Jammer, maar de handigheid van het Google komt voor heel veel meer mensen in de buurt wat je intuïtief aanvoelt. Het Excel kan zo veel meer, maar wat gebruik je hiervan? Naar mijn mening leunt de dataverwerking van Excel te veel naar database-achtige toepassingen met lastige koppelingen, ik kan niet anders zeggen.

Wat is het verschil?

De spreadsheet van Google biedt mogelijkheid binnen het spreadsheet een query samen te stellen, wauw! Nu kun je erg eenvoudig de cijfers in de juiste vorm presenteren, dit voegt echt toe! Met de heldere uitleg bij het intoetsen en de beschikbare help is het goed te doen. Maar enige kennis van zaken blijft nodig, zo is het ook wel weer.

Voor mijn Osrapportage heb ik beide programma’s ingericht om de interne audit en het aanpakken van actiepunten te optimaliseren. Daarvoor ben ik wel even in de weer geweest, want het viel niet mee in VBA-code hetzelfde te programmeren als dat ik met de spreadsheet van Google vrij eenvoudig had gemaakt.

Op de sheet overige diensten staat een video met uitleg hierover.

Week van de RI&E

Het inventariseren betekent beschrijven van de werkzaamheden en de daarbij horende risico’s. Omdat de taken van iedere werknemer van ieder bedrijf van elkaar verschillen is maatwerk vereist, zodat voor dit maatwerk is het formulier met vooraf ingevulde mogelijkheden een prima instrument is, dus geen speciaal bestand om het er in te verwerken. Het formulier is op ieder device gebruiken; telefoon, laptop, tablet/Ipad of gewoon op de desktop. Met de resultaten krijg je overzicht na de inventarisatie, waarna verdere berekening een inschatting oplevert van de blootstelling, de waarschijnlijkheid en de gevolgen. Tot slot blijft alles altijd up-to-date en het inzien gaat erg soepel, omdat Google dit verzorgt.  

Het wordt nog mooier als je dit onderbrengt in het dashboard, dan hoef je helemaal niet meer te zoeken!!

Turfprogramma met sheets bij 40MM 1-6-2019

De 40MM is een goede doelen organisatie die alleen vrijwilligers kent. Grote maatschappelijke betrokkenheid in de wijde regio biedt groot draagvlak, zodat meer dan 1000 wandelaars sponsorgeld vergaren en wandelen voor het goede doel.

 

De organisatie draait op mensen die belangeloos tijd en energie steken in opbouw, verwerking en afbreken van alles wat met de wandeltocht te maken heeft. De administratie was vroeger handmatig, tegenwoordig wordt Excel gebruikt, maar nu ook Google sheets. De ervaring leert dat kennisoverdracht over werkprocessen met moeite gaat, maar kennis van computersystemen zoals van het uitgebreide Excel is vaak te weinig.

Het zogenoemde turfprogramma is met succes omgezet naar een Google sheet. Hier wordt samengewerkt door een sheet en een formulier. Duidelijk en eenvoudig wordt exact gedaan wat gevraagd wordt. Simpele formules tellen de wandelaars en hun kilometers bij elkaar op. Twee personen doen de invoer in het formulier zodat ik in het sheet goed de invoer kan volgen op mijn telefoon. Zonder te hoeven uitleggen of corrigeren werkt het invoeren probleemloos. De reden dat op de foto de 1000 niet wordt gehaald komt uit het verder aan te pakken proces van uitgifte van stempelkaarten. Met de goede eerste stap met Google zal dit vlot worden verbeterd.

Cecile zegt

11-5-2019

Ieder mens heeft behoefte aan reflectie en review. Ik heb Cecile gevonden op de vakantiebeurs waar ik helemaal val voor de oprechte interesse tijdens een vraaggesprek. De uitdrukking achter de vrouw is zo oprecht en geeft zo’n prettig gevoel; je blijft praten met deze vrouw.

Met deze Cecile werk ik aan de teksten voor onder andere de video’s. Het is een pracht op welke manier de feiten op rij een helder verhaal worden. Dit betekent dat ik vaker gebruik maak van haar diensten.

Nu de website een feit is, tijd om bij te praten, er is veel gebeurd. Wanneer we terug naar de teksten gaan komt Cecile met de mooie woorden: je schrijft scherper nu. Dit is een compliment en waardering voor de inzet om de zinnen beter te formuleren, zodat de boodschap beter overkomt.

Goed, de pagina KAM is de eerste pagina na dit commentaar, ik hoop dat dit goed leesbaar is en de boodschap duidelijk is.

balsponsor bij SV De Valken

De investering in het dashboard leidt tot de website www.oswf.nl . Vol trots wil ik werken aan naamsbekendheid en optreden als balsponsor is een mooi middel. Bij de thuiswedstrijd van ons Valken 1 krijgt mijn bedrijf kort de aandacht. Natuurlijk zal ik er zelf bij zijn en zo geschiedde. Nu was het bar slecht weer en toeschouwers blijven massaal thuis, mijn potentiële klanten missen de boodschap. Niet getreurd, Valken speelt solide en houdt het op 0-0 tegen de nummer 2. Met een redelijk goed gevoel heb ik hier aan bijgedragen, het gaat er om dat je meedoet als bedrijf… geen idee of juist dit lijstje van balsponsoren nog eens wat op gaat leveren.

Hoe leuk is het om op de maandag een foto te zien van mijn bal
met het jeugdtalent! Ik ben er blij mee… Natuurlijk heb ik de bal aangepast
voor de foto die bij deze blog hoort😉

Vlot de stappen doorlopen

Voeg je header hier toe