Ongeval voorkomen door bedrijfscultuur

Op gesprek bij een bedrijf dat zich richt op detacheren van veiligheidskundigen komt het onderwerp ongevallen met regelmaat terug. De overmaat aan regels doet veelal geen goed en impulsief reageren op ongewenste voorvallen komt veel voor. Als je dan doorpraat, dan schrik ik toch van de mening van de recruiter. Het gelaten accepteren van ongevallen is gemeengoed geworden en dit staat in schril contrast met actief werken aan geen enkel ongeval. De beheersing van werkzaamheden moet op voldoende niveau zijn om goed op alle nieuwe situaties te kunnen reageren. Ik noem hierbij de bedrijfscultuur als potentieel instrument. Deze zachte factor heeft harde gevolgen.

Ooit las ik deze zin in de studie milieumanagement in bedrijven, maar dat is al lange tijd terug. Nu ik hier verder over denk zal ik mijn vlinderdasmodel aanpassen met bedrijfscultuur als poreuze barrière. Het is afhankelijk van de werking van de cultuur of de barrière ook echt deelneemt een ongeval te voorkomen. Gevaarlijk wordt het als de bedrijfscultuur ook in beeld komt bij de repressie.

Dashboard in het onderwijs, want 4,9 is veel te laag

De totaalscore voor digitale  geletterdheid komt uit op een 4.9, zegt het Platform voor de InformatieSamenleving, ECP. 36% Van de leraren vindt de noodzaak niet (zeer) groot, terwijl de digitale geletterdheid bij hun leerlingen niet groot is. hoe ik hier op kom is het volgende:

In mijn consultancy richt ik een dashboard in voor de preventiemedewerker en dit is de aanzet voor verdere ontwikkeling van zinvolle digitale toepassingen. Sommigen noemen het apps, ik hou het bij sheets en dashboards. Uit de frustratie en het goed definiëren wat nou echt nodig is om aan te pakken is een heldere eenvoudige oplossing voor de preventiemedewerker gevonden. De oplossing ligt in helder nadenken, “Wat wordt nou gevraagd?” en het gebruiken van de vondsten van Google. 

Vanmiddag was ik in gesprek met de uitgeverij van educatieve lesmaterialen in Den Bosch om de mogelijkheden van een Google dashboard te bespreken Hier kwam de boodschap goed binnen: er moet lesmateriaal aangeboden worden om met Google om te gaan, naast de Microsoft toepassingen. De volgende stap is het ontwikkelen van lesmateriaal met mensen uit het onderwijs. Het onderwijs is niet mijn core-business, maar het verband leg ik graag tussen middelbaar onderwijs en dan vooral de MBO/VMBO en het bedrijfsleven, de brancheorganisaties. Dit wordt vervolgd. 

Wel ga ik verder verkennen hoe het onderwijs dit naar wens kan implementeren in opleiding, toetsing en examinering. Dan kom ik toch weer uit bij de preventiemedewerker, de gebruiker van software op maat. Niet alleen de preventiemedewerker, maar ook: administratie, marketing, productie, verenigingen, goede doelen, noem maar op. In de afbeelding vind je een indruk van de verschillende ingerichte omgevingen, alle naar eigen inzicht ingericht Meer info hier op mijn website www.oswf.nl  of gewoon Google in de Drive-omgeving.

Risicomanagement: neem je risico of denk je verder?

De controle op naleving van de arbowet is onder verantwoording van de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ISZW. Er moet een aanleiding zijn voor de ISZW; dat kan een ongeval zijn, maar ook een actie uit het speerpuntenbeleid. Het speerpuntenbeleid is openbaar, maar een ongeval overkomt je.

De hele arbowet is ingericht om ongevallen te voorkomen en vraagt vastleggen van afspraken en verantwoordingen. Doel is het goed duidelijk zijn van risico’s en hoe hiermee het best omgegaan kan worden. Soms red je het niet alleen en is deskundige bijstand echt nodig, ook dit wordt verplicht vanuit de arbowet. 

De arbowet heeft wel 10 verplichtingen met boetebedragen, de bekendste is het hebben van een risico inventarisatie en evaluatie. De bedragen lopen aardig op en reductie kan als er minder werknemers zijn. 

Het is risico management: neem je het risico of denk je verder om bedreigingen te ‘bevriezen’, zodat het vooruit denken alle ruimte krijgt.

Mijn bijdrage aan bedrijven is optimale begeleiding om aan de minimale wettelijke behoefte te voldoen en ruimte en inzicht te creëren. De vooraf afgesproken prijs blijft staan, dus geen uitloop van extra kosten. 

 

Betrouwbare partner: Voor OSWF zijn alleen de geldende wetten en regels van toepassing, dus geldt de bron als basis. Zo is de geldende beleidsregel boeteoplegging: https://wetten.overheid.nl/BWBR0032326/2019-07-23#Bijlage en staan in lid 3 en 8 de tabellen.

Dagje uit in eigen land

Zomaar een dagje uit in eigen land is erg duur, zeker vergeleken met vorig jaar. hogere entree en als je binnen bent krijg je nogmaals verhoogde prijzen.

De reactie geeft aan dat de kortingsbonnen veel gebruikt worden, waardoor de kosten sterk lager zijn. Leuk zo’n reactie, maar waar komt het geld dan vandaan? Het kan niet anders, dan dat de data weer bepalend is. De persoonsgegevens en het gedrag van de consument zorgen voor de korting. Dit betekent dat je door 1 dag naar een pretpark te gaan, voor langere tijd wordt geanalyseerd. In het big-data systeem, waarvan wij de toegevoegde waarde niet weten. 

Wij zijn kleine raderen in het grote systeem, dat weet ik, maar ik krijg het benauwd. Worden wij gestuurd door de grote systemen, zodat deze ons gaan vertellen middels kortingen wat wij gaan doen op een vrije dag? We zullen het meemaken..

Het maken van documenten waarin veel aanpassingen worden gemaakt vraagt om een spreadsheet. Oorspronkelijk bedoeld als rekenblad om veel rekenwerk te kunnen verrichten, zodat je geen rekenmachine meer nodig hebt. Ik herinner de eerste spreadsheet op de console op de hts in Zwolle, dit heette 20/20. Later heb ik daar nooit meer van gehoord.

Na de Wordperfect en de dominantie van Microsoft Office is de spreadsheet meer en meer een universeel programma geworden. Met de laatste ontwikkelingen probeert Microsoft hetzelfde te bieden, of meer, dan Google. Jammer, maar de handigheid van het Google komt voor heel veel meer mensen in de buurt wat je intuïtief aanvoelt. Het Excel kan zo veel meer, maar wat gebruik je hiervan? Naar mijn mening leunt de dataverwerking van Excel te veel naar database-achtige toepassingen met lastige koppelingen, ik kan niet anders zeggen.

Wat is het verschil?

De spreadsheet van Google biedt mogelijkheid binnen het spreadsheet een query samen te stellen, wauw! Nu kun je erg eenvoudig de cijfers in de juiste vorm presenteren, dit voegt echt toe! Met de heldere uitleg bij het intoetsen en de beschikbare help is het goed te doen. Maar enige kennis van zaken blijft nodig, zo is het ook wel weer.

Voor mijn Osrapportage heb ik beide programma’s ingericht om de interne audit en het aanpakken van actiepunten te optimaliseren. Daarvoor ben ik wel even in de weer geweest, want het viel niet mee in VBA-code hetzelfde te programmeren als dat ik met de spreadsheet van Google vrij eenvoudig had gemaakt.

Op de sheet overige diensten staat een video met uitleg hierover.

Week van de RI&E

Het inventariseren betekent beschrijven van de werkzaamheden en de daarbij horende risico’s. Omdat de taken van iedere werknemer van ieder bedrijf van elkaar verschillen is maatwerk vereist, zodat voor dit maatwerk is het formulier met vooraf ingevulde mogelijkheden een prima instrument is, dus geen speciaal bestand om het er in te verwerken. Het formulier is op ieder device gebruiken; telefoon, laptop, tablet/Ipad of gewoon op de desktop. Met de resultaten krijg je overzicht na de inventarisatie, waarna verdere berekening een inschatting oplevert van de blootstelling, de waarschijnlijkheid en de gevolgen. Tot slot blijft alles altijd up-to-date en het inzien gaat erg soepel, omdat Google dit verzorgt.  

Het wordt nog mooier als je dit onderbrengt in het dashboard, dan hoef je helemaal niet meer te zoeken!!

Turfprogramma met sheets bij 40MM 1-6-2019

De 40MM is een goede doelen organisatie die alleen vrijwilligers kent. Grote maatschappelijke betrokkenheid in de wijde regio biedt groot draagvlak, zodat meer dan 1000 wandelaars sponsorgeld vergaren en wandelen voor het goede doel.

 

De organisatie draait op mensen die belangeloos tijd en energie steken in opbouw, verwerking en afbreken van alles wat met de wandeltocht te maken heeft. De administratie was vroeger handmatig, tegenwoordig wordt Excel gebruikt, maar nu ook Google sheets. De ervaring leert dat kennisoverdracht over werkprocessen met moeite gaat, maar kennis van computersystemen zoals van het uitgebreide Excel is vaak te weinig.

Het zogenoemde turfprogramma is met succes omgezet naar een Google sheet. Hier wordt samengewerkt door een sheet en een formulier. Duidelijk en eenvoudig wordt exact gedaan wat gevraagd wordt. Simpele formules tellen de wandelaars en hun kilometers bij elkaar op. Twee personen doen de invoer in het formulier zodat ik in het sheet goed de invoer kan volgen op mijn telefoon. Zonder te hoeven uitleggen of corrigeren werkt het invoeren probleemloos. De reden dat op de foto de 1000 niet wordt gehaald komt uit het verder aan te pakken proces van uitgifte van stempelkaarten. Met de goede eerste stap met Google zal dit vlot worden verbeterd.

Cecile zegt

11-5-2019

Ieder mens heeft behoefte aan reflectie en review. Ik heb Cecile gevonden op de vakantiebeurs waar ik helemaal val voor de oprechte interesse tijdens een vraaggesprek. De uitdrukking achter de vrouw is zo oprecht en geeft zo’n prettig gevoel; je blijft praten met deze vrouw.

Met deze Cecile werk ik aan de teksten voor onder andere de video’s. Het is een pracht op welke manier de feiten op rij een helder verhaal worden. Dit betekent dat ik vaker gebruik maak van haar diensten.

Nu de website een feit is, tijd om bij te praten, er is veel gebeurd. Wanneer we terug naar de teksten gaan komt Cecile met de mooie woorden: je schrijft scherper nu. Dit is een compliment en waardering voor de inzet om de zinnen beter te formuleren, zodat de boodschap beter overkomt.

Goed, de pagina KAM is de eerste pagina na dit commentaar, ik hoop dat dit goed leesbaar is en de boodschap duidelijk is.

balsponsor bij SV De Valken

De investering in het dashboard leidt tot de website www.oswf.nl . Vol trots wil ik werken aan naamsbekendheid en optreden als balsponsor is een mooi middel. Bij de thuiswedstrijd van ons Valken 1 krijgt mijn bedrijf kort de aandacht. Natuurlijk zal ik er zelf bij zijn en zo geschiedde. Nu was het bar slecht weer en toeschouwers blijven massaal thuis, mijn potentiële klanten missen de boodschap. Niet getreurd, Valken speelt solide en houdt het op 0-0 tegen de nummer 2. Met een redelijk goed gevoel heb ik hier aan bijgedragen, het gaat er om dat je meedoet als bedrijf… geen idee of juist dit lijstje van balsponsoren nog eens wat op gaat leveren.

Hoe leuk is het om op de maandag een foto te zien van mijn bal
met het jeugdtalent! Ik ben er blij mee… Natuurlijk heb ik de bal aangepast
voor de foto die bij deze blog hoort😉