Ervaren interim KAM-coördinator biedt daadkrachtige aanpak

DSM Limburg, enginering plastics
drogerij Hartog, familiebedrijf
Quest international, BRZO bedrijfsbrandweer
HVC optimalisatie en ontwikkeling

Dé persoon voor KAM-coördinatie

Ieder bedrijf is anders. Om de KAM-coördinatie goed inhoud te geven moet de coördinator de mechanismen van het bedrijf snel herkennen. Mijn ervaring komt hier goed van pas. Ik geloof in de combinatie van een luisterend oor en oplossingsgericht denken. Dit levert een soepele samenwerking op dat in ieders belang is. De veelzijdigheid wordt hieronder toegelicht.

ISO-normen

Het werken met ISO-normen is voor mij goed bekend, want de chemische industrie loopt hierin al jaren voorop. Na mijn start bij DSM in Limburg kom ik normering en veiligheid steeds weer tegen. Ook bij het familiebedrijf Hartog is kwaliteit en veiligheid een essentieel deel van het arbeidsproces met de nadruk op het bewust omgaan met de werkomgeving.

De interne en externe audits bij HVC en tegenwoordig de begeleiding bij bedrijven brengen mij de kennis en ervaring om de actiepunten op waarde te schatten. De begeleiding is van hoge kwaliteit en resulteert in het halen van een audit zonder minpunten. Een voorbeeld hiervan is de bereikte Ohsas 18001 bij Monsanto en VCA* bij Connection Systems B.V.

Kennis en opleiding

HTS-Chemische Technologie biedt de basis voor inzicht/rapportage in werkprocessen. Mijn achtergrond in verschillende branches komt goed van pas, vooral bij het adequaat inschatten van situaties waar veiligheid in het geding is. Het is van groot belang om directies de juiste informatie te leveren zodat zij passende maatregelen kunnen nemen. De combinatie van lange tijd op de werkvloer en zelf rapporteren aan directies heeft mij de ervaring geboden dit in te zien.
De opleiding HVK levert de kennis van actuele wet- en regelgeving aangevuld met methodes om onder andere de werkprocessen te verbeteren.

Werkmethode KAM-coördinatie

Ik ga zelfstandig aan de slag en initieer mijn eigen werkzaamheden in het belang van de KAM-coördinatie. De verschillende taken voer ik consequent en daadkrachtig uit. De omgeving waarin ik werk is van grote invloed op welke manier het eigenaarschap en klantgerichtheid vorm krijgt. De positieve opstelling en het gevoel voor gevoelens en belangen van anderen maken dit mogelijk, zodat vooruitgang zichtbaar is. Het adviseren en overtuigen vraagt maatwerk, want in het netwerk spelen vele zaken. Met flexibiliteit, maar ook stressbestendigheid, weet ik te schakelen tussen operationeel en directie niveau. Het helder en vlot overbrengen van de boodschap kan zowel mondeling als schriftelijk. Het draagvlak bepaalt of de verbetering door kan zetten, want het overwinnen van tegengestelde belangen en weerstanden kan soms best lastig zijn. Mijn voertaal is Nederlands, maar  ik kan mij goed in het Duits en Engels uitdrukken.

Software en techniek, alles voor de KAM-coördinatie

Microsoft Office heeft weinig geheimen voor mij en waar nodig pas ik de macro’s aan in Visual Basic, soms met gebruik van wat SQL. Daarnaast ben ik expert op het gebied van Google Sheets en Google Sites. Dit zijn aparte producten die ik reeds heb ingevoerd bij kleine bedrijven in West-Friesland. Te denken valt aan Dashboard VCA*, Dashboard VCA**, Dashboard ISO-9001 en interne audit en werkplekinspecties.