Meteen naar de inhoud

Producten

 • Kam-monitor
 • Dashboard
 • Project Veiligheids- en KwaliteitsPlan (pvk-plan VG-plan)
 • Taak Risico analyse
 • Ongevalsonderzoek
 • Risico inventarisatie en Evaluatie
 • Gedragsbewustwording

Consultancy

 • Bedrijven in alle maten
 • Normen en BRL’s
 • ISO en VCA
 • Klantvriendelijkheid
 • Procesoptimalisatie

Voornemen voor 2023?

Nieuwste product

Spaar tijd en geld:

De KAM-coördinator heeft veel minder te doen

Bekijk de video

Breed inzetbare programma's

De mogelijkheden zijn eigenlijk onbeperkt. Het gaat meer om de vraag wat precies de wens is. Uitvragen van de wens is vaak een kwestie van verdiepen in de verantwoordelijkheden. Het uitleggen hoe de verantwoording vorm heeft in administratie of afspraken leert het verband bloot te leggen. Nu komt het op slim inzetten van code of applicaties aan om hetzelfde doel veel eenvoudiger te bereiken. Als dit lukt, dan is het werken er mee een oplossing. 

Van de producten is de basis erg eenvoudig en herkenbaar. De structuur blijft, het is een kwestie van invullen waarvoor best wel kennis nodig is. Overzicht door theoretische achtergrond en ervaring in meerdere bedrijven en branches dragen bij aan producten met waarde voor bedrijf of organisatie.

Wanneer is een product zinvol te ontwikkelen of te leveren? Bij voortdurende frustratie is het zaak kritisch te kijken naar de verschillende facetten. Technische onvolkomenheden, maar ook organisatorische hiaten schreeuwen werkelijk om een integrale aanpak. Inzet van moderne mogelijkheden is hier van grote waarde, dan moet je wel weten wat kan en op welke manier.

Het productportfolio van OSWF bestaat uit handige applicaties. Samen vormen zij een pakket waarmee beheersing van de administratie voor vele zaken  gemakkelijker wordt. Het pakket biedt de basis voor het dashboard, dat hoewel het dashboard er anders uit ziet,  het is goed te begrijpen. De verwerking van actiepunten is overal aanwezig, want dit komt overal terug.

De toepassingen kunnen liggen in de zorg, het mkb, maar ook het onderwijs. Het is de kunst te kijken waar de meeste behoefte aan is. Soms is de frustratie de aanleiding het dashboard in te zetten, zodat altijd overal dezelfde informatie wordt gedeeld. Het is een manier van kijken van nut en toegevoegde waarde, waardoor slim toepassen van de nieuwe mogelijkheden van de nieuwe technologie optimaal kunnen worden ingezet. Voorbeelden zijn Taak Risico Analyses, werkplekinspecties met de telefoon en queries in spreadsheets met duidelijke rapportage.

Ook kunnen verenigingen groot voordeel hebben bij inzet van het dashboard, wanneer we alleen al kijken naar de omgang met privacy. Sportvereniging De Valken werkt inmiddels met het dashboard en meerdere sportverenigingen zullen volgen. Ook een goede-doelen stichting 40MM beschikt inmiddels over een dashboard. Dit is allemaal groeiend.

Spreek de wens uit wat je bij elkaar zou willen zien, dan kan het dashboard hiernaar ingericht kunnen worden. 

Voor meer informatie, bel of mail.

Voorbeelden van pakket met producten

ZZP

dashboard ZZP

ons kasboek

actiepunten

zorg/onderwijs

dashboard overheid

interne audit onderwijs/zorg

actiepunten

mkb

dashboard VCA*

interne audit mkb

actiepunten

Prijs van een pakket start al bij €500. Let op: dit is Google software, dus geen verdere kosten! OSWF geeft de aanzet, daarna is het u!

Laat u voorlichten over de mogelijkheden en stel gerust de vragen waar u mee zit. 

Kasboek

Het kasboek is een aparte app op telefoon, tablet of pc gebaseerd op de sheets van Google. Saldo en werkkapitaal is altijd en overal actueel en inzichtelijk, geen verrassingen van de belastingdienst meer. Na het verwerken van de download van de bank kunt u meteen aan de slag de openstaande facturen te bekijken. Met de beschikbaarheid op telefoon, tablet en pc, én het kunnen delen met partner of boekhouder heeft u alle grip op uw onderneming.

Interne audit

De interne audit is een aparte app op telefoon, tablet of pc gebaseerd op de sheets van Google. De aantallen audits kunnen eenvoudig worden geteld, zo ook de actiepunten en de follow-up hiervan. Na het omzetten van de vragen uit de audits naar de app kunt u aan de slag gaan. De kwaliteit van de audits zal verbeteren door de betere formulering van de actiepunten. Uiteindelijk zullen minder actiepunten de agenda beheersen, omdat u de procedures en werkmethoden directer en beter kunt sturen.

Formulier (optioneel)

Het formulier is een eenvoudige wijze van registratie van vaker voorkomende handelingen. Iedere keer wordt er een record weggeschreven naar een pagina van een Google-sheet. Dit sheet is op telefoon, tablet en pc te raadplegen en biedt informatie over aantallen en bijzonderheden. De mogelijkheid van het maken van overviews over registraties biedt echt overzicht over de voortgang en sturing. De feiten bieden goede basis voor het management en directiebeoordeling.

Het formulier is optioneel, naar gelang er behoefte is de administratie sterk te verbeteren. Voorbeelden zijn werkplekinspecties, kilometerregistratie, kamers en mailadressen bij hotels of B&B. Bij voetbalvereniging De Valken wordt het formulier ingezet om de scheidsrechters de wedstrijden zelf te kunnen laten kiezen.

Script (optioneel)

Als het niet anders kan, dan is script nodig waarbij programmacode het denkwerk uitvoert en veelal eindigt dit in een mail. Actief is een script dat het management een dag voor de verjaardag informeert over de verjaardag de dag erop volgend. Op de dag zelf komt ook een mail, met daarbij vermeld welke de volgende jarige zal zijn. 

Script kan ook de Google-agenda uitlezen voor eenvoudig overzichten, maar er is nog zoveel meer mogelijk.

Gedragsbewustzijn

Investeringen in het bedrijf of organisatie betekenen grote stappen vooruit. Na verloop van tijd blijft gewenst gedrag toch nog achter. Inhuur van interim veiligheidskundige is duur en maatwerk. Zelf regie houden op het programma kan door gebruik te maken van een korte campagne met nadruk op vastleggen van werkwijze en afspraken. Het benoemen van de knelpunten borgt juiste follow-up.

In een kort overzichtelijk programma leidt OSWF naar veiliger gedrag. 

Kijk hier naar de uitleg hoe het dashboard werkt

Kijk hier hoe het kasboek werkt, ideaal voor ZZP/mkb btw-aangifte

Kijk hier hoe de actiepunten kunnen worden verwerkt met osrapportage

Snel aan de gang

Start meteen met het kasboek of pak het aan in het te kiezen pakket. 

Stuur een mail naar info of bel 0638890033, kijk hieronder hoe het in zijn werk gaat.