Meteen naar de inhoud

KRI-indicatoren: hét instrument voor de Kam-coördinator en directie

Hoe kan de KAM-medewerker de verantwoordingen goed benoemen waar het hoort? (zonder dat deze er op wordt aangekeken)

Gebruik de KAM-monitor in het risico-overleg en laat de verantwoordelijken zelf de conclusies trekken!

De kijk op samenwerken was voorheen een samengaan van machines en het personeel. Ict neemt steeds meer deel van de eigen verantwoordingen en dit staat nu met veiligheid te gebeuren.

Stond voorheen de KAM-coördinator nog voor de taken op het gebied van certificeringen en veiligheid, dat verandert vooral door de toegenomen kennis op basisniveau. Van de KAM-medewerker of de afdeling veiligheid (QHSE/HSE/SHE) wordt veel harmonisering verwacht en dat zal zich verplaatsen naar sturing en leveren van expertise.

Nu is het tijd de harmonisering onder te brengen in de directe lijn van het bedrijf of de organisatie,  in de bedrijfsvoering. Om het werken aar een omgeving waar verantwoordelijkheden duidelijk zijn en de veiligheidskundige zich kan richten op ondersteuning van verdere optimalisatie en verwerken van escalaties biedt OSWF de KAM-monitor. De KAM-monitor wordt tijdens het risico-overleg ingevuld. dit levert Key Risk Indicatoren op. Uitermate geschikte handvaten voor directie om grip op de bedrijfsvoering te beleven.

Waarom?

Risicomanagement levert meer inzicht in het voorkomen van burn-out

De kracht

Verantwoordelijkheden komen daar waar ze horen en er komt rust in de organisatie

Terugverdientijd:

Enkele weken of maanden

Bedreiging:

Afbouwen van rol van KAM-coördinator

Wat is het precies?

Het gaat om het risico-overleg, gericht op organisaties met 50 medewerkers of meer.

Het bestaat uit de uitnodiging samen met het invulformulier ter voorbereiding.

Tijdens het risico-overleg wordt de output vastgesteld. Hiervoor wordt het sjabloon voor de output meegeleverd.

Wat kost het?

Voor de €450 beschikt u over de benodigde documentatie (Word-documenten). De beschrijving aangevuld met de documenten zijn een eenvoudige investering en u kunt zelfstandig aan de slag. Aanschaf verzekert u van begeleiding bij vragen.
Onder begeleiding voeren van het risico-overleg is ook een mogelijkheid, waarbij uiteraard kosten mee gemoeid zijn.
Voor de €100 ga je dit niet zelf bedenken
50% Van de inkomsten gaat naar het goede doel Ransel Buku in Kalimantan (Borneo) in Indonesië, die kinderen in vissersdorpen ondersteunt in educatiemiddelen en training naast de gewone school. U moet denken aan (drijvende) bibliotheek en gericht onderwijs door gediplomeerde docenten.

Geïnteresseerd?

Neem contact op door het sturen van een mail naar info@oswf.nl of bel 06-38890033