Meteen naar de inhoud

Onderwijs in apps

Training in computervaardigheden doen wij het liefst zo min mogelijk en wijzen vaak naar het onderwijs. De ontwikkelde apps blinken juist uit door duidelijke vormgeving en eenvoud. De tijd van het ontdekken van alle mogelijkheden is grotendeels voorbij door de kleine devices waar alles op moet werken. 

De apps van de Google-drive werken eenvoudig op telefoon, maar zijn uitermate handig op computer of laptop. De onderlinge verbinding van computers en telefoons via de apps werkt geheel anders dan de eerder gewende methode van Microsoft.

Het is de hoogste tijd het onderwijs op de ROC’s nader te bekijken.

Check op gebruik van de apps bij ROC

Google in het onderwijs

Het  vervangen van het office-pakket door de Google producten is een kwestie van tijd, omdat veel scholen en leerlingen inmiddels beschikken over de gratis software van Google. Gratis lijkt het, met data betalen we er wel voor. 

Dit neemt niet weg dat 70% van alle scholen hiermee werkt en het bedrijfsleven nog vaak blijft bij het office pakket met de eigen Excel-documenten, waarvan er een veelvoud aan versies bestaan. Mede door toegezegde verbeteringen die uitblijven hangen veel mensen aan bestaande robuuste oplossingen, die wel werken. Logisch, je wordt moe van toezeggingen die het niet waarmaken. De tijd van de apps lijkt nu een serieuze doorbraak te zijn door de reviews, want het moet wel goed beoordeeld worden, anders wordt het niks.

Trainen is niet wat het lijkt

De apps van Google zijn eenvoudig bereikbaar op de telefoon en nu met de sites kun je je eigen apps fijn groeperen met volledig inzicht in alles wat de interesse heeft. Helemaal naar eigen wens in te richten en dit is wel erg fraai. Speciaal voor de preventiemedewerker van een bedrijf of organisatie komen de verschillende apps bij elkaar. Als je wat wilt is het eenvoudig door te klikken, zodat je erg vlot bij het item bent waar iets moet gebeuren. De training bestaat uit het leren denken zelf een eigen omgeving te maken waar je alles kunt beheren. 

Snel aan de slag

Er zijn enkele apps die de aandacht vragen. In de basis zijn er 4 die met regelmaat terugkomen. Uitbreiding van de mogelijkheden kan door het gebruik van meer meer functies in vooral de sheets, de spreadsheet. Diepere mogelijkheden bieden de scripting en het gebruik van het formulier. Vooral de laatste is van erg grote waarde. Een enquête is vlot gemaakt, maar ook een werkplekinspectie of klantreview is kinderspel. Het lespakket voorziet in een natuurlijke introductie zelf een formulier te gebruiken, want bouwen kun je het amper noemen. Kijk gerust op de leeromgeving hoe dit werkt, of boek de training!

De trainingen vragen nauwelijks voorbereiding. Het is wel van belang dat je zelf de apps tot jouw beschikking hebt, wanneer je er iets mee wilt doen. In het lespakket wordt specifiek ingezet op jongeren met weinig kennis van deze apps. Daarnaast is het doen van de entreetoets een goed ijkmoment om te kijken waar je staat. Zoals gezegd gaat het meer om een manier van denken dan om programmeervaardigheden. Het programmeren vraagt meer inzicht en logica, waarbij de sheets en het script samen moeten komen. Laat je hier niet door afschrikken, omdat script amper nodig is.

Alles lijkt op elkaar, doe zelf je maatwerk

Tijdens de training worden eenvoudige praktijksituaties stap voor stap doorlopen. Hierbij is volop ruimte zelf verder te ontwikkelen. Het sluit altijd aan bij het bedrijf waarvoor de training bestemd is, want de basispakketten zijn eenvoudig toe te passen. Het pakket uit het productportfolio wordt in zijn eenvoud zelf gebouwd, zodat je je meteen eigenaar voelt van de app. Belangrijk ook is, dat je dan ook weet waar fouten op kunnen treden. Dus beheersing van de app geeft het gevoel van vertrouwen. Na de training is verdere begeleiding amper nodig, gewoon omdat de gebruiker er mee kan werken. Veel tijd hoeft de start niet te kosten, de latere aanpak kan meer vragen. De uitdaging is dan om de stappen verder te maken en dit biedt gezonde spanning, waarbij je zelf je eigen systeem bouwt. 

De training bestaat voornamelijk uit het delen van elkaars kennis. Wees niet bang de kennis te delen, want samen bereik je veel meer. Inspiratie krijg je van een ander, als je ziet hoe deze dingen op wil pakken. Je kunt op meerdere manieren je doel bereiken, waarbij de weg heel anders kan zijn. Kies samen het meest optimale pad en beheers de apps. Deze basis biedt rust en zekerheid om het doel risicomanagement vorm te geven. Met vertrouwen in goede cijfers en goede administratie met overzicht op de kritieke punten wint de bedrijfsvoering op vele fronten. 

De niveaus bepaald door Peter Bakker

Voorbeelden te over

Voorbeelden uit de praktijk worden er steeds meer: de indeling van scheidsrechters is een combinatie van 2 spreadsheets en een formulier om de wedstrijden in te vullen. Het resultaat is een overzicht voor meerdere betrokkenen op telefoon of computer, maar bovenal een tijdige indeling van het wedstrijdprogramma. Bedrijfsmatig is het dashboard voor de VCA* al lange tijd in gebruik, zodanig dat de audits zowel intern als extern soepel lopen. Onlangs verscheen het nieuwe dashboard VCA** en ISO-9001. De beschikbaarheid van competentiemanagement, werkplekinspecties en uitgifte van middelen is goed beheersbaar. Ook de voorbereiding voor de korte vakantie met vrienden levert een leuk dashboard op en het werkt ook in Belfast!