Meteen naar de inhoud

Op naar consultancy van 60 bedrijven in West-Friesland!consultancy

ESH-KAM consultancy betekent dat aandacht voor van veilig werken weer een gezicht krijgt. De langdurige inzet op arbogebied bij bedrijven voor meerdere uren per maand biedt grote kans om vooruitgang te boeken.

Vaste rondgang en directe oplossing van kleine actiepunten draagt enorm bij aan het draagvlak voor veiligheid op de werkvloer. Het delen van ervaringen en ook het aandragen van eenvoudige oplossingen vergroot het bewustzijn in veilig werken. Zo heeft meer aandacht aan veiligheid ook economisch voordeel. Mooi, want betere afstemming van bedrijfsprocessen ligt nu binnen handbereik. De directe handhaving bij controle is duidelijk en maakt het zetten van stappen vooruit mogelijk.

De registratie in bedrijven is het resultaat van vele systemen, omdat dit zo gegroeid is. De pogingen zaken samen te brengen met de beschikbare kennis en kunde bieden enige vooruitgang. Het is goed dat er een keer met een frisse blik wordt gekeken naar het totale systeem, maar niet te snel. De aanpassing met zichtbaar voordeel zal tijd vragen. Het  bereiken van de vooruitgang vraagt geduld.

Veiligheid krijgt vorm, zodat draagvlak voor het veranderen van gedrag bijna vanzelf gaat. Esh-kam betekent meer betere inschatting van risico’s en het nemen van de juiste maatregelen om de risico’s te beperken.

regio West-Friesland

coaching is maatwerk

proces

De behoefte verschilt per bedrijf. OSWF kan behulpzaam zijn op vrijwel alle fronten.

  • -BRL

  • -ISO/VCA

  • -Arbowet

  • -Brancherichtlijnen

Geen punt, het controlesysteem volgt in overleg de opgelegde eisen en verwachtingen. 

Goede afstemming in het bepalen van de behoefte maakt duidelijk wat verwacht wordt. Na het voorstel en deal kan de begeleiding meteen starten.

producten als tastbaar resultaat

Verdien €3000/jr

De vlotte rekensom:

Huidig

ca 4uur/week  → 10% werktijd. Jaarlijks 10% van €40.000 = €4000

Waarom 4 uur/week?

  • onwetendheid
  • miscommunicatie
  • onbekendheid
  • inefficiënt werkproces

Kortom, te veel effort in ESH-/Kam- activiteiten

Voorstel

Ontzorgen 1 uur/maand op consult, dit is wat u betaalt. Ca 10 keer per jaar  –> €1000, dikke winst dus.

Beslisonderwerpen: vakkennis, verplichte deskundige begeleiding, actualiteit, geen verspilling energie.

Potentieel werkprocesoptimalisatie en aanzet naar normen als BRL, ISO VCA. 

Verdien door consultancy/samenwerking

Neem het volgende in overweging: hoeveel tijd besteedt de safety-officer aan veiligheid. Wat zou het zijn door dit samen te stroomlijnen met maandelijks overleg? 

Kennis van zaken op ESH-/KAM-gebied en met slimme oplossingen past veiligheid goed in de bedrijfsvoering. Denk aan online apps zoals werkplekinspecties en interne audits.
U betaalt alleen de uren op uw bedrijf, het huiswerk van regulier werk vindt thuis plaats. 

Optioneel zijn ri&e ongevalsonderzoek en het organiseren/bijwonen externe audits

Afweging van voors- en tegens

Geef hieronder minimaal 2 opmerkingen

swot strength
De kracht Bepalend

swot weakness
De zwakte Bepalend

swot oportunities
De kansen! Bepalend

swot threads
Bedreiging Bepalend