Breed inzetbare programma's

Het productportfolio van OSWF bestaat uit handige applicaties. Samen vormen zij een pakket waarmee beheersing van de administratie voor vele zaken  gemakkelijker wordt. Het pakket biedt de basis voor het dashboard, dat hoewel het dashboard er anders uit ziet,  het is goed te begrijpen. De verwerking van actiepunten is overal aanwezig, want dit komt overal terug.

De toepassingen kunnen liggen in de zorg, het mkb, maar ook het onderwijs. Het is de kunst te kijken waar de meeste behoefte aan is. Soms is de frustratie de aanleiding het dashboard in te zetten, zodat altijd overal dezelfde informatie wordt gedeeld. Het is een manier van kijken van nut en toegevoegde waarde, waardoor slim toepassen van de nieuwe mogelijkheden van de nieuwe technologie optimaal kunnen worden ingezet.

Ook kunnen verenigingen groot voordeel hebben bij inzet van het dashboard, wanneer we alleen al kijken naar de omgang met privacy. Sportvereniging De Valken werkt inmiddels met het dashboard en meerdere sportverenigingen zullen volgen. Ook een goede-doelen stichting 40MM beschikt inmiddels over een dashboard. Dit is allemaal groeiend.

Spreek de wens uit wat je bij elkaar zou willen zien, dan kan het dashboard hiernaar ingericht kunnen worden. 

Productportfolio is de ultieme start om na te denken waar het allemaal naar toe kan leiden. De controle over risico’s krijgt meer vorm.

Voor meer informatie, bel of mail.

Welke producten in het pakket?

ZZP

dashboard ZZP

ons kasboek

actiepunten

zorg/onderwijs

dashboard overheid

interne audit onderwijs/zorg

actiepunten

mkb

dashboard VCA*

interne audit mkb

actiepunten

Prijs van een pakket start al bij €500. Let op: dit is Google software, dus geen verdere kosten! OSWF geeft de aanzet, daarna is het u!

Laat u voorlichten over de mogelijkheden en stel gerust de vragen waar u mee zit. 

Kasboek

Het kasboek is een aparte app op telefoon, tablet of pc gebaseerd op de sheets van Google. Saldo en werkkapitaal is altijd en overal actueel en inzichtelijk, geen verrassingen van de belastingdienst meer. Na het verwerken van de download van de bank kunt u meteen aan de slag de openstaande facturen te bekijken. Met de beschikbaarheid op telefoon, tablet en pc, én het kunnen delen met partner of boekhouder heeft u alle grip op uw onderneming.

Interne audit

De interne audit is een aparte app op telefoon, tablet of pc gebaseerd op de sheets van Google. De aantallen audits kunnen eenvoudig worden geteld, zo ook de actiepunten en de follow-up hiervan. Na het omzetten van de vragen uit de audits naar de app kunt u aan de slag gaan. De kwaliteit van de audits zal verbeteren door de betere formulering van de actiepunten. Uiteindelijk zullen minder actiepunten de agenda beheersen, omdat u de procedures en werkmethoden directer en beter kunt sturen.

Formulier (optioneel)

Het formulier is een eenvoudige wijze van registratie van vaker voorkomende handelingen. Iedere keer wordt er een record weggeschreven naar een pagina van een Google-sheet. Dit sheet is op telefoon, tablet en pc te raadplegen en biedt informatie over aantallen en bijzonderheden. De mogelijkheid van het maken van overviews over registraties biedt echt overzicht over de voortgang en sturing. De feiten bieden goede basis voor het management en directiebeoordeling.

Het formulier is optioneel, naar gelang er behoefte is de administratie sterk te verbeteren. Voorbeelden zijn werkplekinspecties, kilometerregistratie, kamers en mailadressen bij hotels of B&B. Bij voetbalvereniging De Valken wordt het formulier ingezet om de scheidsrechters de wedstrijden zelf te kunnen laten kiezen.

Script (optioneel)

Als het niet anders kan, dan is script nodig waarbij programmacode het denkwerk uitvoert en veelal eindigt dit in een mail. Actief is een script dat het management een dag voor de verjaardag informeert over de verjaardag de dag erop volgend. Op de dag zelf komt ook een mail, met daarbij vermeld welke de volgende jarige zal zijn. 

Script kan ook de Google-agenda uitlezen voor eenvoudig overzichten, maar er is nog zoveel meer mogelijk.

Kijk hier naar de uitleg hoe het dashboard werkt

Kijk hier hoe het kasboek werkt, ideaal voor ZZP/mkb btw-aangifte

Het delen van actiepunten en zorgen van goede informatie tussen medewerkers kan eenvoudig met osmeeting. Deze video laat je zien hoe eenvoudig dit werkt.

Kijk hier hoe de actiepunten kunnen worden verwerkt met osrapportage

Het productportfolio wordt zó samengesteld, zodat een management systeem kan worden ingericht.

Kijk naar de bovenstaande mogelijkheden waaruit de mogelijkheden blijken, waarmee een heel management systeem kan werken.

Snel aan de gang

Start meteen met het kasboek of pak het aan in het te kiezen pakket. 

Stuur een mail naar info of bel 0638890033, kijk hieronder hoe het in zijn werk gaat.