Meteen naar de inhoud

BOT bedrijfs Opvang Team

Competentiemanagement met stappenplan of ganzenbord

Beste Andrea,

Ik ben zó enthousiast, dit moet je meenemen bij de politie: 

Competentiemanagement voor de nabije toekomst is: snap jij wat wij bedoelen? Bij vaststellen van het stappenplan, dat betrokken medewerker het begrijpt, dan heeft deze de juiste competentie.

De kaartjes bevatten werkwoorden van de stappen bij, hier het hijsen. Het kan van alles zijn. Voor de noodsituatie ook ontworpen, maar deze is het verst ontwikkeld, want: de gesprekspartners kunnen eenvoudig lezen welke kaart gelegd wordt.

Het lijkt op de oude beslisboom, dat is het niet. Het is een praatstuk om samen de werkprocessen te bespreken.

Rechtsonder enkele specifieke aandachtspunten bij het hijsen benoemd. Ter geheugensteun. 

Wat ik hiermee wil: 

Overheden en ambtelijke organisaties blijven veelal naar elkaar kijken, terwijl daadkrachtig optreden nodig is. Met de op deze wijze verworven competentie zal de persoon resoluter optreden.

Met soortgelijk stappenplan overleg ik komende week over nieuwe Wet Kwaliteitsborging. Betekent ontlasting gemeente en hogere kwaliteit in het bouwproces. Hier moet nog competentiemanagement bij zowel aannemer als gemeente ontwikkeld worden.

Werkgevers: richt een BOT op!

Beste CDA,

Al jaren ben ik lid van het CDA en voorheen nog bij het CDJA werkgroep milieu actief geweest. De grap is dat wij toen vliegen van afstanden minder dan 500km wilden verbieden zelfs.

Nu het volgende:

De rek is er goed uit, bij veel mensen in zorginstellingen en scholen. Het bedrijfsleven kampt ook met zorgen, maar die blijken toch te verschillen. Voor de zorg en het onderwijs blijkt voortdurende overbezetting, mede door mantelzorg, het herstel te verhinderen. Het is juist voor deze grote groep mensen van het grootste belang dat hier verbetering in komt. Kleinschalige inzet van een Bedrijfs Opvang Team zal grote waarde op kunnen leveren. Dit is geen rocket science, ik verbaas mij dat ik de eerste ben die dit meld. Op Twitter noem ik dit, maar niemand herkent een team als dit. Toch bestaat dit bij brandweer, politie en defensie.

Bijgevoegd het document met de aanbeveling dit op te richten. 

Ik werk conform AVG en zend deze mail daarom separaat naar verschillende betrokkenen. Dit zijn de volgende personen en instellingen:

 • CDA, mijn politieke partij
 • Burgemeester Michiel Pijl (Venhuizen)
 • Wethouder Cilia van Weel (Beverwijk)
 • Marco Bakker, verzuimregisseur
 • Barbara Verpleegkundige MediumCare CVZ-Neuro/Neurochir die dit bespreekbaar maakte
 • Eddy van Hijum, Gedeputeerde in Overijssel
 • Japke D Bouma, eindredactrice NRC-Handelsblad
 • Cecile Keller, wiens diensten in deze niet zijn afgenomen, de tekst kan wellicht beter.
 • Kim Castemiller, organisatiepsycholoog
 • ISZW ivm prioritering

Een ieder mag met deze informatie aan de slag. Zelf een app ontwikkeld (in het kader van de challenge voor ISZW een interventietool) om de stappen in de juiste volgorde te plannen en beheersen. Unieke tool!

Peter Bakker

0638890033

Operational Safety West-Friesland

www.oswf.nl

Peter Bakker

0638890033

Aanbeveling voor het CDA, zorginstellingen en schoolgemeenschappen,

Samenvatting:

Werkgevers: richt een Bedrijfs Opvang Team (BOT) op en houdt de mensen op de been. Stel ruim budget op, spreek uit dat de mensen coaches kunnen inzetten om te herstellen. Geef de tijd en ruimte de indruk van de pandemie een plaats te geven.

De situatie is als volgt:

De pandemie waar nu de hele wereld mee worstelt houdt ons nu lange tijd in de greep. Wat begon als een incident in Italië bleek snel uit te groeien. De maatregelen in Nederland zijn afwijkend van andere landen, hetgeen op dit moment toch als succesvol moet worden beschouwd. Het kan beter, het kon beter.

De confrontatie met zo veel ongewone ingrijpende omstandigheden voor zo’n lange tijd legt enorme druk op personen. Brandweer, militairen en politie zijn gewend aan debriefing, deze organisaties zijn hierop ingericht. Zo wordt de post traumatische stress bestreden met veel of minder succes.

Post traumatische stress blijkt nog zwaar te wegen bij medewerkers in de zorg. Veel hebben op hun tenen gelopen en doen dat eigenlijk nu nog, mede door de mantelzorg. De cijfers tonen een mindere bezetting van afdelingen en gevolgen voor uitgestelde zorg komen naar de oppervlakte. Dit is een hard gelach voor de medewerkers die nog dagelijks last hebben in de vorm van vermoeidheid, lusteloosheid. De geruchten van een tweede golf doet deze mensen zeker geen goed. Ze zijn er absoluut niet op voorbereid al zegt de ethos dat het zal moeten. Het is bewezen dat uitval betekent dat de medewerker langere tijd niet inzetbaar is. Het is risicomanagement om in te schatten of dit zal gebeuren.

De aanpak:

De literatuur beschrijft de positieve invloed van debriefing, in het bedrijfsleven het Bedrijfs Opvang Team (BOT). Deze organisatie is veelal kortstondig van kracht bij groot incident bij grote bedrijven. De schaal en vooral de lange duur van de pandemie wijst niet direct naar de nood van een BOT, maar daar is het nu wel de hoogste tijd voor!

Medewerkers hebben recht op een goed herstel van deze inspanning met vele indrukken. Het is goed voor de werknemer, maar ook voor de continuïteit van bedrijven/scholen en zorginstellingen. Financieel is het een eenvoudige rekensom te vertellen dat preventie van uitval goedkoper. Hier valt dus geld te besparen, maar vooral het welzijn van de medewerkers is mijn zorg. Bijvangst van een BOT is de aanpak van sluimerende zaken en ook een cultuuromslag naar een cultuur waarin preventie een voornamere rol krijgt.

Wat te doen?

Het genoemde BOT voorziet in de nuldelijns zorg. Gewoon een gesprek, een luisterend oor. Herhalen van een afspraak om de voortgang of emoties te delen levert grote meerwaarde op. De gesprekken leveren vermindering van posttraumatische stress. Om dergelijke gesprekken goed te voeren zijn opleidingen beschikbaar, maar ook getrainde mensen kunnen uit een ander vakgebied ingezet worden, want de corona is zo groot.

In de huidige situatie met de pandemie stel ik voor intern mensen op te leiden. Doelstelling is de inventarisatie van behoeftes van de medewerkers/collega’s uit voeren. Dit is de start van de interventie. De manier waarop dit alles moet starten zal verschillen. In ons land zijn bij alle bedrijven en instellingen eigen manieren tot stand gekomen. De één zit slimmer in elkaar en anderen hebben hiervoor een uitgebreid softwarepakket. Het is niet mijn inzet dit te verbeteren, ook al zou het kunnen.

 

Wat doet de BOT?

De nuldelijns zorg heeft 2 vaardigheden welke belangrijk zijn en dat zijn:

 1. 1. Luistervaardigheden: kan goed luisteren en kan belangrijke informatie oppikken uit mondelinge mededelingen, vraagt door en geeft anderen de ruimte om zich uit te spreken. Sluit zich aan bij het niveau, de achtergrond en de ervaringswereld van de gesprekspartner.
 2. 2. Gesprekken leiden en structureren: geeft leiding in gesprekken en maakt samenvattingen en brengt structuur hierin aan. Kan verbanden leggen tussen gegevens. Houdt het overzicht over de delen en het geheel van een gesprek en kan zich losmaken van een onderdeel om de grote lijnen en het totale proces te overzien.

Conclusie:

Maak een stappenplan om de BOT te gebruiken, begin klein. Ik start in mijn eigen dorp bij het verpleeghuis waar het verschrikkelijk fout ging. Start budget te reserveren en een team samen te stellen. Er zijn enkelen die zo’n training bij de brandweer hebben, deze inzetten om de kennis te delen. Houdt contact met anderen en leer van elkaar.

 

Peter Bakker

Hoger veiligheidskundige, maar vooral betrokken Nederlander

Venhuizen

 

Geraadpleegd:

Accreditatie- en Certificeringnota Nuldelijns Psychosociale Ondersteuning na Ingrijpende Gebeurtenissen

Hieronder de video hoe eenvoudig dit is