Weer grip op vgm in het bedrijf, want consultancy is begeleiding op maat

De kennis en ervaring van software, normen en menselijk gedrag levert overzicht en hierdoor kan verdere actie succesvol ingezet worden. 

Standaard toepassingen weet ik toe te passen om allerhande problemen op te lossen en terugval te voorkomen. Dit kan in de organisatie (werkprocessen en afspraken) als ook op de werkvloer zijn, maar ook in software, geen probleem. 

Actiepunten en plannen uitgewerkt

Ieder bedrijf of organisatie worstelt met actiepunten, wie niet. Door toepassen van handige functies in Google sheets is beheersing van actiepunten nu veel overzichtelijk. Hieruit spreekt de veelzijdigheid in een vreemde organisatie of bedrijf van grote toegevoegde waarde te kunnen zijn, want het moet toegevoegde waarde hebben!

Inventarisatie en begeleiding op maat

Hoe ziet de begeleiding op maat er uit?

Methode van invulling interim opdracht:

  • dagelijkse rondgang
  • inventarisatie-samenvatten-doelen stellen
  • prioritering en afstemming met management
  • assertiviteit urgente zaken meteen op te pakken
  • wekelijkse rapportage met nieuwe doelen voor komende periode.

Werkwijze consultancy

Eerst kijken waar de nood het hoogst is, wat moet eerst gebeuren. Dit geldt op vele fronten, waarbij specialisatie in het oppakken van  administratie, inrichten en verbeteren van werkprocessen alle aandacht krijgt. De grote kennis van het Office-pakket, dataverwerking en agile omgevingen zoals Google met haar software, geven ruimte te werken aan continuïteit en zelfs verbetering. Denk hierbij aan eenvoudige slimme oplossingen, waarvan hier voorbeelden van verbeteringen:

  • heftruck inspectielijsten, de verwerking een stuk eenvoudiger
  • werkplekinspecties middels formulier op telefoon
  • opbouw complete boekhouding met inzet massabalans bij HVC, van opbouw naar complete boekhouding van materiaalbalans

het gebruik van het formulier bij De Wilde levert, mede door het gebruik van het formulier, grote respons op. 

Zo levert consultancy met maatwerk resultaat op.

Samenvattend

Het begeleiden op maat is maatwerk waarbij goed advies en aansturing vruchten aflevert. De originele benadering is er om het doel beter te beschrijven, zodat anderen de uitvoering zelf in kunnen vullen. Doelstelling: het moet van toegevoegde waarde zijn dat ik er ben.

Beschikbaar voor interim opdracht om vorm te geven aan veiligheid in alle delen van het bedrijf. Op hoofdlijnen kan ik goed inleven en vorm een beeld van wat haalbaar is, omdat begeleiden van andere bedrijven een helder beeld geeft van wat belangrijk is. Het uitwerken naar actiepunten en deze ook realiseren is de kracht; de juiste vraag aan de juiste persoon stellen levert optimaal resultaat met zo min mogelijk moeite. Het is daarom dat er tijd over blijft voor verbetering van werkprocessen of het eenvoudiger maken van administratie. Dit kan alleen door de grote interesse in slimmer werken met inzet van eigen ontwikkelde scripts. Dat daarvoor hulp van anderen nodig is, is geen probleem; want ik schroom niet te vragen waar ik iets niet weet.

Werkwijze nader beschreven

Om te starten met het begeleiden is er eerst het onderzoek. Dit levert van alles op, waarbij de ervaring tot recht komt om het maatwerk te garanderen. Het toetsen, vergelijken met andere bedrijven, is essentieel om de organisatie op hoofdpunten samen te vatten. Tegelijk kan een oordeel samen worden gesteld. Bij het onderzoek hoort een rondgang, dit kunnen er meerdere zijn. De rondgang levert punten op, waarop verdere actie doelgericht ingezet kan worden. Aanvullend onderzoek naar documenten en werkstromen is nodig, zodat de basis duidelijk wordt.

De toetsing krijgt opvolging in de actiepunten. Hierin staat tevens een omschrijving van het gewenste resultaat staat. Tenslotte staat er ook wanneer dit gereed moet zijn.

De beoordeling vindt na enige tijd plaats, zodat een goed oordeel mogelijk is. De beoordeling heeft oog voor de huidige situatie, hier is maatwerk van toepassing. Daarna komen de actiepunten. Eenvoudig blijkt vaak goed te werken, zoals het beter delen van bestanden. Het oordeel is slechts een beeld, het is de start. Het geheel van acties vraagt vaak niet veel tijd. Het plan is tenslotte een akkoord tussen beide partijen, omdat we samen werken naar optimalisatie van de bedrijfsvoering. Het doel moet helder voor ogen, alles is gereed de verbetering te starten.