Consultancy

Consultancy door OSWF biedt vele antwoorden op voorkomende vragen op verschillende vakgebieden. Zaken als PGS15, Atex en andere onderwerpen met compliance zijn vlot inzichtelijk met heldere analyse van de stand van zaken. De gegevens zijn goed en betrouwbaar, zodat geen twijfel over de basis kan ontstaan. De nuchtere kijk op mens en organisatie maakt de consultancy van grote waarde en is zeker de investering waard.

OSWF is de partner om gedragsverandering in te zetten of verder te verbeteren als het traject al is ingezet. De verschillende stappen vragen een eigen aanpak, waarbij illustraties een belangrijk onderdeel vormen.

De begeleiding van bedrijven door externe deskundigheid biedt optimale mix tussen kennis halen en kennis delen. De slimme oplossingen krijgen volop ruimte, waarbij inzet tot verbetering van werkprocessen veel vruchten afwerpt. Kennis van administratie en wetgeving komt goed van pas, zodat compliance vanzelf gaat.

VGM krijgt vorm door veiligheid , gezondheid en milieu samen te pakken in een pakket met gunstige voorwaarden.
Het risico-management wordt onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering, omdat actiepunten telkens terug komen tijdens de begeleiding. Vakkundig aanpassen na vlotte analyse vergroot het draagvlak om energie te steken in systemen als VCA en iso.

Het schrijven van een VG-plan wordt van grote waarde, vanwege het logisch samenbrengen van mensen en verantwoordelijkheden. Dit geldt ook voor AVG.

Consultancy door OSWF betekent ontzorgen door zinvolle bijdrage aan bedrijfs documentatie.